Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADL PROPERTY s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
240 943€ 123 143€ 76 284€ 30 486€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
240 943 € 123 142 € 76 284 € 30 486 € 1 042 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 020€ 5 000€ 1 042€
05
III.
Tržby z predaja služieb
171 877€ 123 139€ 53 264€ 23 494€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 917€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 149€ 3€ 1 992€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
226 338 € 93 367 € 64 558 € 13 396 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 834€ 3 230€ 3 094€ 3 886€
14
D.
Služby
56 304€ 45 918€ 41 132€ 1 215€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
109 255 € 13 635 € 622 €
16
E.1.
Mzdové náklady
80 598€ 10 044€ 459€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 058€ 3 535€ 161€
19
E.4.
Sociálne náklady
599€ 56€ 2€
20
F.
Dane a poplatky
929€ 780€ 547€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 974€ 27 408€ 19 075€ 4 264€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 974€ 27 408€ 19 075€ 4 264€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 042€ 2 396€ 88€ 31€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 605 € 29 775 € 11 726 € 17 090 € 1 042 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
109 739 € 73 991 € 32 058 € 19 393 € 1 042 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 497 € 12 579 € 4 801 € 748 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 860 € 6 933 € 2 391 € 347 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 860€ 6 933€ 2 391€ 347€
52
O.
Kurzové straty
223€ 10€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 414€ 5 636€ 2 410€ 401€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-13 497 € -12 578 € -4 800 € -748 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 108 € 17 197 € 6 926 € 16 342 € 1 042 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 3 978 € 1 525 € 2 747 € 240 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 3 978€ 1 525€ 2 747€ 240€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
148 € 13 219 € 5 401 € 13 595 € 802 €