Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
479 939 € 399 962 € 271 105 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 716 € 67 303 € 87 473 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 716 € 67 303 € 87 473 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 716€ 67 303€ 86 473€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
452 223 € 332 607 € 165 399 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
124 650 € 75 734 € 140 306 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
97 033 € 50 505 € 117 599 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
97 033€ 50 505€ 117 599€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 617€ 25 229€ 22 707€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
327 573 € 256 873 € 25 093 €
072
B.V.1.
Peniaze
305 034€ 234 233€ 23 928€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 539€ 22 640€ 1 165€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
52 € 18 233 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
52€ 896€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 337€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
479 939 € 399 962 € 271 105 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
25 346 € 43 738 € 18 052 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
30 000€ 30 000€ 30 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 435 € -19 251 € -23 565 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 435€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-19 251€ -23 565€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-18 392 € 25 686 € 4 314 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
431 886 € 333 517 € 230 346 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
49 372 € 79 002 € 79 943 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
458€ 381€ 268€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
48 914€ 78 621€ 79 675€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
30 267€ 34 213€ 38 559€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
352 247 € 218 478 € 109 698 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
258 259 € 177 680 € 97 530 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
258 259€ 177 680€ 97 530€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
54 305€ 32 134€ 7 021€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 182€ 2 405€ 1 525€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-7 157€ 961€ 2 171€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
38 658€ 5 298€ 1 451€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 824 € 2 146 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 824€ 2 146€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 707 € 22 707 € 22 707 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 707€ 22 707€ 22 707€