Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVOSEDLÍK Development s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
26 101 € 40 512 € 41 184 € 30 038 € 795 249 € 825 338 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
760 379 € 815 157 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
760 379 € 815 157 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
760 379€ 815 157€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
26 101 € 40 512 € 41 184 € 30 038 € 34 870 € 10 181 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
14 221 € 14 221 € 27 120 € 9 660 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
27 120€ 9 660€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
14 221€ 14 221€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
26 101 € 26 291 € 26 963 € 30 038 € 7 750 € 521 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
26 101€ 26 291€ 26 963€ 30 038€ 7 750€ 521€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
26 101 € 40 512 € 41 184 € 30 038 € 795 249 € 825 338 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-814 € 13 597 € 13 789 € 243 € -26 160 € 10 795 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
029
A.II.
Kapitálové fondy
26 000€ 26 000€ 26 000€ 26 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-19 707€ -19 515€ -33 061€ -33 464€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-14 411 € -192 € 13 546 € 403 € -33 464 € 3 491 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
26 915 € 26 915 € 27 395 € 29 795 € 821 409 € 814 543 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
26 915 € 26 915 € 27 395 € 29 795 € 821 409 € 814 543 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
985€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 2 880€ 4 560€ 200€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
26 915€ 26 915€ 26 915€ 26 915€ 816 849€ 813 358€