Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2011
01.01.2011
31.12.2011
Hrubá marža
-13,4 %
Celková zadlženosť
100,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý cash flow
Úročený dlh
Celkový dlh
Krátkodobý dlh
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
EBITDA marža
Prevádzková marža
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
Krátkodobá zadlženosť
Úverová zaťaženosť
Platobná neschopnosť obchodná
Platobná neschopnosť celková
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Obrat obežného majetku
Doba obratu pohľadávok
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
Doba splácania záväzkov
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Finančná efektívnosť tržieb
Krátkodobá toková oddlženosť