Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 4.4.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 68 z roku 2013 9.4.2013
 • Úpadca E-VIZIA, s.r.o.
  IČO: 43973477
  Lazovná 56/1487
  974 01   Banská Bystrica
 • Navrhovatelia E-VIZIA, s.r.o.
  Lazovná 56/1487
  97401 Banská Bystrica 1
 • Maciej Kaminski
  Lwowska 23B/m27
  41200 Sosnowiec
Oznam

Sro 14317/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

E-VITIA, s.r.o., Lazovná 56/1487, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 973 477, bez likvidácie podľa

§ 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až

po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

Banská Bystrica 04. 04. 2013

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 65Cbr/105/2012
 • ICS 6112223256
 • Vydal JUDr. Štefan Novák
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Darina Hradská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 5.11.2013
Výmaz 4.1.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
9.4.2013
Rozhodnutie Zrušenie