Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2011
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
036
B.I.5
Tovar
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
056
B.IV.1
Peniaze
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120
B.V.1
Bežné bankové úvery