Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIC PRODUCT SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2015
31.03.2017
01.11.2014
31.03.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 227 103 € 4 303 277 € 4 303 277 € 4 379 558 € 8 298 824 € 7 689 507 € 6 259 331 € 7 119 437 € 4 609 400 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 € 322 487 € 314 431 € 243 873 € 251 209 € 288 171 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 153 302 € 151 491 € 98 525 € 132 305 € 166 085 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 122 042 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 30 965 € 64 745 € 98 525 € 132 305 € 166 085 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
295 € 86 746 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 169 185 € 162 940 € 145 348 € 118 904 € 122 086 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 € 169 185 € 133 343 € 132 630 € 118 904 € 118 629 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 29 597 € 12 718 € 3 457 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 227 103 € 4 303 277 € 4 303 277 € 4 373 785 € 7 911 379 € 7 327 174 € 5 987 797 € 6 822 401 € 4 294 494 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 678 337 € 3 515 573 € 2 518 208 € 3 670 917 € 2 183 921 €
032
B.I.1
Materiál
912 385 € 1 094 558 € 721 091 € 1 153 660 € 711 623 €
034
B.I.3
Výrobky
2 738 571 € 2 094 027 € 1 797 117 € 2 517 257 € 1 472 298 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
27 381 € 326 988 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
21 001 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
21 001 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 687 321 € 3 809 857 € 3 809 857 € 3 985 567 € 3 921 978 € 3 672 912 € 3 033 993 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 342 224 € 3 439 747 € 3 178 073 € 2 720 927 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
3 687 321 € 3 757 001 € 3 757 001 € 3 231 865 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
349 494 € 426 309 € 436 039 € 279 130 € 450 069 € 136 036 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
52 856 € 52 856 € 61 984 € 55 922 € 58 800 € 33 936 € 38 773 € 23 250 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
539 782 € 493 420 € 493 420 € 388 218 € 290 063 € 138 689 € 435 596 € 26 685 € 426 415 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
539 782 € 493 420 € 493 420 € 388 218 € 290 063 € 138 689 € 435 596 € 26 685 € 426 415 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 773 € 64 958 € 47 902 € 27 661 € 45 827 € 26 735 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 256 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 773 € 9 958 € 47 902 € 27 661 € 45 827 € 14 479 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
55 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 227 103 € 4 303 277 € 4 303 277 € 4 379 558 € 8 298 824 € 7 689 507 € 6 259 331 € 7 119 437 € 4 609 400 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 227 103 € 4 279 455 € 4 279 455 € 4 106 384 € 4 466 864 € 4 090 477 € 3 637 129 € -80 241 € 27 859 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 1 659 696 € 1 659 696 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 5 159 696 € 1 659 696 € 1 659 696 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-880 241 € -1 053 312 € -1 053 312 € -692 832 € -1 069 219 € -1 522 567 € -1 739 937 € -1 631 837 € -395 951 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-880 241 € -1 053 312 € -1 053 312 € -692 832 € -1 069 219 € -1 522 567 € -1 739 937 € -1 631 837 € -395 951 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-52 352 € 173 071 € 173 071 € -360 480 € 376 387 € 453 348 € 217 370 € -108 100 € -1 235 886 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
23 822 € 23 822 € 273 174 € 3 831 960 € 3 599 030 € 2 622 202 € 7 199 678 € 4 581 541 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 433 € 220 649 € 202 264 € 222 071 € 229 135 € 116 439 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 433 € 136 976 € 120 709 € 83 751 € 96 277 € 11 600 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
78 173 € 74 305 € 138 320 € 132 858 € 104 839 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 500 € 7 250 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
560 € 890 € 1 017 € 867 727 € 1 790 767 € 740 936 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
866 710 € 1 789 887 € 740 412 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
560 € 890 € 1 017 € 1 017 € 880 € 524 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
23 822 € 23 822 € 265 181 € 3 610 421 € 3 395 749 € 1 532 404 € 5 179 776 € 3 724 166 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
250 050 € 1 557 850 € 1 629 235 € 1 184 823 € 4 919 667 € 3 254 692 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
287 897 € 232 222 € 345 085 € 248 377 € 462 246 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 669 050 € 1 533 981 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 234 € 8 101 € 1 714 € 8 502 € 5 240 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 439 € 4 851 € 550 € 3 230 € 1 988 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
23 822 € 23 822 € 1 458 € 82 672 € 311 € 232 €