Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIC PRODUCT SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2015
31.03.2017
01.11.2014
31.03.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
163 373 € 163 373 € 6 673 415 € 11 886 745 € 10 321 771 € 8 016 313 € 9 213 363 € 5 002 838 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
163 373 € 163 373 € 6 752 084 € 11 242 201 € 10 021 138 € 87 411 151 € 8 163 950 € 5 904 475 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-78 669 € 644 544 € 300 633 € -724 838 € 1 049 413 € -901 637 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 460 € 40 141 € 40 141 € 6 521 996 € 11 147 134 € 9 528 982 € 7 723 357 € 8 992 188 € 5 872 262 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 219 887 € 8 235 590 € 6 736 766 € 5 237 747 € 6 656 538 € 3 794 823 €
10
B.2
Služby
36 460 € 40 141 € 40 141 € 2 302 109 € 2 911 544 € 2 792 216 € 2 485 610 € 2 335 650 € 2 077 439 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-36 460 € 123 232 € 123 232 € 151 419 € 739 611 € 792 789 € 292 956 € 221 175 € -869 424 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 240 € 71 444 € 71 444 € 187 445 € 187 257 € 116 784 € 161 388 € 109 329 € 85 852 €
13
C.1
Mzdové náklady
65 120 € 65 120 € 132 361 € 137 421 € 87 176 € 136 947 € 81 878 € 59 429 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 240 € 6 402 € 6 402 € 46 612 € 45 865 € 27 728 € 22 829 € 26 064 € 25 105 €
16
C.4
Sociálne náklady
-78 € -78 € 8 472 € 3 971 € 1 880 € 1 612 € 1 387 € 1 318 €
17
D
Dane a poplatky
21 € 21 € 57 € 236 € 920 € 388 € 374 € 330 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-12 531 € -12 531 € 213 545 € 112 737 € 71 657 € 60 836 € 58 149 € 21 135 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 € 6 € 77 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 531 € 12 531 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 034 € 2 034 € -6 480 € 4 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 379 € 138 934 € 138 934 € 6 591 118 € 32 207 € 32 348 € 61 660 € 118 527 € 55 917 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 439 € 2 381 € 2 381 € 6 719 544 € 50 807 € 79 179 € 87 341 € 55 750 € 275 308 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-53 760 € 186 292 € 186 292 € -377 977 € 420 781 € 563 077 € 44 663 € 116 100 € -1 200 132 €
38
X.
Výnosové úroky
955 € 18 € 18 € 1 214 € 451 € 92 € 104 € 76 € 190 €
39
N
Nákladové úroky
5 871 € 7 477 € 5 260 € 14 706 € 7 941 € 4 482 €
40
XI.
Kurzové zisky
812 € 72 148 € 72 148 € 258 547 € 401 058 € 610 676 € 589 043 € 564 246 € 1 878 072 €
41
O
Kurzové straty
56 310 € 56 310 € 202 544 € 365 310 € 702 403 € 382 207 € 762 276 € 1 891 423 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
359 € 567 € 567 € 9 967 € 11 740 € 12 834 € 19 509 € 18 305 € 18 111 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 408 € 15 289 € 15 289 € 41 379 € 16 982 € -109 729 € 172 725 € -224 200 € -35 754 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-52 352 € 201 581 € 201 581 € -336 598 € 437 763 € 453 348 € 217 388 € -108 100 € -1 235 886 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
28 510 € 28 510 € 23 882 € 61 376 € 18 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
28 510 € 28 510 € 2 881 € 82 377 € 18 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
21 001 € -21 001 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-52 352 € 173 071 € 173 071 € -360 480 € 376 387 € 453 348 € 217 370 € -108 100 € -1 235 886 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-52 352 € 201 581 € 201 581 € -336 598 € 437 763 € 453 348 € 217 388 € -108 100 € -1 235 886 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-52 352 € 173 071 € 173 071 € -360 480 € 376 387 € 453 348 € 217 370 € -108 100 € -1 235 886 €