Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIC PRODUCT SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2015
31.03.2017
01.11.2014
31.03.2016
01.01.2015
31.10.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
163 373 € 163 373 € 6 673 415 € 11 886 745 € 10 321 771 € 8 016 313 € 9 213 363 € 5 002 838 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
163 373€ 163 373€ 6 752 084€ 11 242 201€ 10 021 138€ 87 411 151€ 8 163 950€ 5 904 475€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-78 669€ 644 544€ 300 633€ -724 838€ 1 049 413€ -901 637€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
36 460 € 40 141 € 40 141 € 6 521 996 € 11 147 134 € 9 528 982 € 7 723 357 € 8 992 188 € 5 872 262 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 219 887€ 8 235 590€ 6 736 766€ 5 237 747€ 6 656 538€ 3 794 823€
10
B.2
Služby
36 460€ 40 141€ 40 141€ 2 302 109€ 2 911 544€ 2 792 216€ 2 485 610€ 2 335 650€ 2 077 439€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-36 460 € 123 232 € 123 232 € 151 419 € 739 611 € 792 789 € 292 956 € 221 175 € -869 424 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 240 € 71 444 € 71 444 € 187 445 € 187 257 € 116 784 € 161 388 € 109 329 € 85 852 €
13
C.1
Mzdové náklady
65 120€ 65 120€ 132 361€ 137 421€ 87 176€ 136 947€ 81 878€ 59 429€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 240€ 6 402€ 6 402€ 46 612€ 45 865€ 27 728€ 22 829€ 26 064€ 25 105€
16
C.4
Sociálne náklady
-78€ -78€ 8 472€ 3 971€ 1 880€ 1 612€ 1 387€ 1 318€
17
D
Dane a poplatky
21€ 21€ 57€ 236€ 920€ 388€ 374€ 330€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-12 531€ -12 531€ 213 545€ 112 737€ 71 657€ 60 836€ 58 149€ 21 135€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6€ 6€ 77€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 531€ 12 531€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 034€ 2 034€ -6 480€ 4 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
45 379€ 138 934€ 138 934€ 6 591 118€ 32 207€ 32 348€ 61 660€ 118 527€ 55 917€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 439€ 2 381€ 2 381€ 6 719 544€ 50 807€ 79 179€ 87 341€ 55 750€ 275 308€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-53 760 € 186 292 € 186 292 € -377 977 € 420 781 € 563 077 € 44 663 € 116 100 € -1 200 132 €
38
X.
Výnosové úroky
955€ 18€ 18€ 1 214€ 451€ 92€ 104€ 76€ 190€
39
N
Nákladové úroky
5 871€ 7 477€ 5 260€ 14 706€ 7 941€ 4 482€
40
XI.
Kurzové zisky
812€ 72 148€ 72 148€ 258 547€ 401 058€ 610 676€ 589 043€ 564 246€ 1 878 072€
41
O
Kurzové straty
56 310€ 56 310€ 202 544€ 365 310€ 702 403€ 382 207€ 762 276€ 1 891 423€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
359€ 567€ 567€ 9 967€ 11 740€ 12 834€ 19 509€ 18 305€ 18 111€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
1 408 € 15 289 € 15 289 € 41 379 € 16 982 € -109 729 € 172 725 € -224 200 € -35 754 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-52 352 € 201 581 € 201 581 € -336 598 € 437 763 € 453 348 € 217 388 € -108 100 € -1 235 886 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
28 510 € 28 510 € 23 882 € 61 376 € 18 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
28 510€ 28 510€ 2 881€ 82 377€ 18€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
21 001€ -21 001€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-52 352 € 173 071 € 173 071 € -360 480 € 376 387 € 453 348 € 217 370 € -108 100 € -1 235 886 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-52 352 € 201 581 € 201 581 € -336 598 € 437 763 € 453 348 € 217 388 € -108 100 € -1 235 886 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-52 352 € 173 071 € 173 071 € -360 480 € 376 387 € 453 348 € 217 370 € -108 100 € -1 235 886 €