Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
233 890€ 320 519€ 559 939€ 631 622€ 469 386€ 435 712€ 421 627€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
349 383 € 988 947 € 591 858 € 655 973 € 543 628 € 566 305 € 421 627 € 51 739 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
233 890€ 320 519€ 559 939€ 631 622€ 469 386€ 435 712€ 318 558€ 47 498€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 899€ 5 131€ -62 708€ 62 708€
07
V.
Aktivácia
89 632€ 43 081€ 137 618€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 900€ 300 000€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 860€ 363 297€ 31 919€ 24 351€ 31 161€ 55 683€ 39 361€ 4 241€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
342 940 € 702 379 € 528 313 € 614 769 € 529 883 € 474 379 € 429 047 € 30 219 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 390€ 6 221€ 20 211€ 1 975€ 1 327€ 19 949€ 11 475€ 7€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
104 174€ 130 446€ 116 213€ 157 572€ 83 552€ 70 911€ 74 290€ 2 456€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
191 861 € 392 910 € 299 567 € 313 139 € 305 163 € 253 685 € 227 698 € 14 293 €
16
E.1.
Mzdové náklady
137 173€ 284 740€ 215 679€ 225 550€ 218 558€ 182 680€ 163 604€ 10 200€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
47 767€ 99 794€ 75 876€ 78 866€ 77 134€ 63 848€ 57 584€ 3 590€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 921€ 8 376€ 8 012€ 8 723€ 9 471€ 7 157€ 6 510€ 503€
20
F.
Dane a poplatky
996€ 498€ 451€ 1 196€ 309€ 1 233€ 358€ 24€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 242€ 55 627€ 81 198€ 130 726€ 128 901€ 96 199€ 102 075€ 12 505€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 242€ 55 627€ 81 198€ 130 726€ 128 901€ 96 199€ 102 075€ 12 505€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 707€ 106 306€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 570€ 10 371€ 10 673€ 10 161€ 10 631€ 32 402€ 13 151€ 934€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 443 € 286 568 € 63 545 € 41 204 € 13 745 € 91 926 € -7 420 € 21 520 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
208 059 € 188 983 € 423 515 € 472 075 € 427 588 € 419 762 € 295 501 € 45 035 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
20 € 6 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 184 € 7 924 € 1 756 € 5 637 € 5 601 € 7 482 € 9 780 € 1 819 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
623 € 5 789 € 1 010 € 4 887 € 5 246 € 7 057 € 9 373 € 1 793 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
623€ 5 789€ 1 010€ 4 887€ 5 246€ 7 057€ 9 373€ 1 793€
52
O.
Kurzové straty
1€ 3€ 22€ 41€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
560€ 2 132€ 746€ 750€ 355€ 403€ 366€ 26€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 164 € -7 924 € -1 756 € -5 631 € -5 601 € -7 476 € -9 780 € -1 819 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 279 € 278 644 € 61 789 € 35 573 € 8 144 € 84 450 € -17 200 € 19 701 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 989 € 63 302 € 12 455 € 6 688 € 1 046 € 10 559 € 960 € 5 521 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 989€ 63 302€ 12 455€ 6 688€ 1 046€ 10 559€ 960€ 5 521€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
290 € 215 342 € 49 334 € 28 885 € 7 098 € 73 891 € -18 160 € 14 180 €