Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bioplyn Hont, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
851€ 36 036€ 11 538€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 773 249 € 694 055 € 1 081 953 € 995 220 € 1 036 089 € 1 300 841 € 990 223 € 1 115 788 € 1 029 303 € 863 650 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
850€ 36 036€ 11 538€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
696 691€ 355 162€ 204 647€ 237 420€ 223 951€ 189 295€ 970 815€ 985 609€ 751 297€ 809 829€
05
III.
Tržby z predaja služieb
24 654€ 29 000€ 21 500€ 121 000€ 36 623€ 25 500€ 18 000€ 56 068€ 109 744€ 90€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 742€ 87 034€ 97 500€ 21 752€ 268 618€ 74 111€ 38 695€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 021 312€ 222 859€ 722 270€ 603 510€ 775 515€ 817 428€ 1 408€ 168 262€ 15 036€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
876 882 € 1 179 214 € 1 118 720 € 957 061 € 917 791 € 1 249 199 € 885 313 € 1 221 017 € 1 195 260 € 1 782 083 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
810€ 39 477€ 4 796€ 12€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
460 466€ 339 506€ 428 369€ 358 497€ 410 484€ 414 867€ 484 598€ 620 055€ 583 518€ 526 390€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
214 109€ 136 596€ 271 916€ 295 932€ 256 561€ 345 811€ 89 991€ 238 908€ 147 419€ 278 543€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
55 531 € 60 501 € 57 482 € 56 957 € 52 291 € 46 508 € 48 332 € 43 717 € 55 857 € 71 558 €
16
E.1.
Mzdové náklady
39 725€ 41 199€ 41 327€ 40 712€ 37 496€ 33 249€ 34 020€ 31 409€ 38 463€ 30 281€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
17 526€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 982€ 15 353€ 14 546€ 14 322€ 13 197€ 11 703€ 11 952€ 11 039€ 15 357€ 17 567€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 824€ 3 949€ 1 609€ 1 923€ 1 598€ 1 556€ 2 360€ 1 269€ 2 037€ 6 184€
20
F.
Dane a poplatky
2 550€ 3 656€ 3 514€ 2 477€ 3 475€ 2 356€ 17 668€ 3 628€ 17 327€ 2 563€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
132 334€ 217 399€ 220 089€ 222 800€ 190 065€ 205 480€ 182 264€ 313 441€ 389 754€ 739 755€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
132 334€ 217 399€ 220 089€ 222 800€ 190 065€ 205 480€ 274 421€ 413 441€ 389 754€ 389 755€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-92 157€ -100 000€ 350 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
40 538€ 88 800€ 9 891€ 227 381€ 38 695€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
74 745€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 082€ 381 018€ 9 073€ 5 711€ 4 915€ 6 796€ 62 448€ 1 268€ 1 385€ 49 834€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
896 367 € -485 159 € -36 767 € 38 159 € 118 298 € 51 642 € 104 910 € -105 229 € -165 957 € -918 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
46 810 € -91 940 € -477 579 € -289 267 € -406 471 € -545 883 € 414 214 € 182 714 € 130 104 € 4 986 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
43 409 € 43 290 € 43 290 € 43 290 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
43 409 € 43 290 € 43 290 € 43 290 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
43 409€ 43 290€ 43 290€ 43 290€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 213 € 38 919 € 53 113 € 56 327 € 54 327 € 52 669 € 55 848 € 35 146 € 503 € 9 580 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 838 € 34 485 € 49 395 € 48 091 € 46 288 € 47 058 € 49 093 € 27 959 € 8 670 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 838€ 34 485€ 49 395€ 48 091€ 46 288€ 47 058€ 49 093€ 27 959€ 8 670€
52
O.
Kurzové straty
8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
375€ 4 434€ 3 710€ 8 236€ 8 039€ 5 611€ 6 755€ 7 187€ 503€ 910€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 213 € -38 919 € -9 704 € -13 037 € -11 037 € -9 379 € -55 847 € -35 145 € -503 € -9 580 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
893 154 € -524 078 € -46 471 € 25 122 € 107 261 € 42 263 € 49 063 € -140 374 € -166 460 € -928 013 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 360 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 360€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
893 154 € -524 078 € -46 471 € 21 762 € 107 261 € 39 383 € 46 183 € -143 254 € -169 340 € -928 013 €