Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Investments, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
19 504 014€ 19 181 291€ 3 281 764€ 331 320€ 616 966€ 27 869 367€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 498 509€ 19 089 230€ 3 281 764€ 331 321€ 616 966€ 27 869 367€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 505 € 92 061 € 0 € -1 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 535 268 € 8 828 930 € 6 360 762 € 6 273 779 € 3 367 815 € 1 340 213 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 535 268€ 8 828 930€ 6 360 762€ 6 273 779€ 3 367 815€ 1 340 213€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 362 633 € 3 035 554 € 2 581 160 € 2 164 049 € 3 909 881 € 24 694 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 345 528€ 2 211 612€ 1 729 160€ 1 434 427€ 935 956€ 2 205€
10
B.2
Služby
942 249€ 694 808€ 655 508€ 706 540€ 2 946 598€ 22 489€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 178 140 € 5 885 437 € 3 779 602 € 4 109 729 € -542 066 € 1 315 519 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 740 886 € 1 722 297 € 1 692 471 € 1 430 737 € 1 481 916 € 1 493 274 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 256 838€ 1 276 544€ 1 233 650€ 1 053 741€ 1 104 746€ 1 411 006€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
425 110€ 419 213€ 401 075€ 352 927€ 349 456€ 73 894€
16
C.4
Sociálne náklady
58 938€ 26 540€ 57 746€ 24 069€ 27 714€ 8 374€
17
D
Dane a poplatky
638 327€ 35 340€ 35 085€ 34 124€ 29 451€ 6 416€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-41 972 052€ 1 324 059€ 1 310 866€ 1 295 082€ 1 285 464€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 610€ 2 500€ 1 700€ 1 309 878€ 4 038€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 610€ 943€ 1 701€ 990 000€ 5 172€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 061 368€ 155 709€ 5 046€ 17 236€ 1 169 443€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
436 211€ 456 099€ 426 366€ 405 702€ 1 795 767€ 4€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
45 396 136 € 2 504 908 € 319 859 € 1 281 198 € -3 966 355 € -184 175 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 248 226€ 107 627€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
6 154 583€ 141 035€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 586 565 € 162 631 € 2 395 665 € 7 500 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 586 565€ 2 395 665€ 7 500 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
162 631€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
1 784 972€ 800 638€
38
X.
Výnosové úroky
465 296€ 893 410€ 788 516€ 135 304€ 128 849€ 491 813€
39
N
Nákladové úroky
1 023 970€ 1 812 490€ 2 076 171€ 779 892€ 61 232€ 26 161€
40
XI.
Kurzové zisky
1 466€
41
O
Kurzové straty
43€ 55€ 1€ 10€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
141€ 141€ 95€ 95€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 292€ 41 064€ 785€ 1 353€ 10 970€ 56 155€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 102 645 € -993 454 € -1 288 400 € -483 216 € 3 254 406 € 7 909 497 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
43 293 491 € 1 511 454 € -968 541 € 797 982 € -711 949 € 7 725 322 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
788 302 € 316 492 € 40 888 € -156 512 € -688 380 € 648 056 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
592 360€ 53 911€ 2 892€ 2 901€ 2 955€ 18 494€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
195 942€ 262 581€ 37 996€ -159 413€ -691 335€ 629 562€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
42 505 189 € 1 194 962 € -1 009 429 € 954 494 € -23 569 € 7 077 266 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
43 293 491 € 1 511 454 € -968 541 € 797 982 € -711 949 € 7 725 322 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
42 505 189 € 1 194 962 € -1 009 429 € 954 494 € -23 569 € 7 077 266 €