Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FOREN CONSULTING, s. r. o. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 500 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 500€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
240 € 580 € 120 € 0 €
10
B.2
Služby
240€ 580€ 120€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 260 € -580 € -120 € 0 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 0 €
17
D
Dane a poplatky
33€ 33€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 500€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 500 € 7 227 € -613 € -120 € 0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28€ 84€ 90€ 85€ 84€ 95€ 77€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-28 € -84 € -90 € -85 € -84 € -95 € -77 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-28 € -84 € -4 590 € 7 142 € -697 € -215 € -77 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
480 € 537 € 480 € 480 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
480€ 537€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-28 € -84 € -5 070 € 6 605 € -1 177 € -695 € -77 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-28 € -84 € -4 590 € 7 142 € -697 € -215 € -77 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-28 € -84 € -5 070 € 6 605 € -1 177 € -695 € -77 €