Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Talent Solutions, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 722 546€ 22 519 624€ 20 719 977€ 17 509 263€ 24 059 567€ 20 997 568€ 29 082 497€ 27 375 278€ 21 040 753€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 781 817 € 22 707 010 € 20 930 681 € 17 526 932 € 24 043 259 € 21 001 200 € 29 110 793 € 27 381 796 € 21 042 964 € 9 518 704 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 722 546€ 22 519 624€ 20 719 977€ 17 509 263€ 24 059 567€ 20 997 568€ 29 082 497€ 27 375 278€ 21 040 753€ 9 491 105€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30€ 43 052€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
59 241€ 144 334€ 210 704€ 17 669€ -16 308€ 3 632€ 28 296€ 6 518€ 2 211€ 27 599€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 997 043 € 23 093 608 € 21 014 817 € 17 996 187 € 24 264 902 € 20 417 117 € 28 895 429 € 27 115 449 € 21 027 834 € 9 325 859 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
97 386€ 71 054€ 94 984€ 114 745€ 118 995€ 89 257€ 112 719€ 100 226€ 74 353€ 30 432€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
1 999 596€ 1 908 511€ 2 211 102€ 2 189 942€ 2 276 339€ 1 955 663€ 1 953 395€ 1 979 642€ 1 528 415€ 535 196€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 861 899 € 20 844 693 € 18 576 491 € 15 505 618 € 21 732 494 € 18 246 250 € 26 663 780 € 24 908 636 € 19 277 425 € 8 691 286 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 705 899€ 14 918 107€ 13 269 107€ 11 090 928€ 15 456 875€ 13 343 971€ 19 420 220€ 17 975 971€ 13 905 635€ 6 276 782€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 450 728€ 5 272 640€ 4 754 831€ 3 884 825€ 5 415 075€ 4 359 449€ 6 429 425€ 6 170 402€ 4 788 350€ 2 153 446€
19
E.4.
Sociálne náklady
705 272€ 653 946€ 552 553€ 529 866€ 860 544€ 542 830€ 814 135€ 762 263€ 583 440€ 261 058€
20
F.
Dane a poplatky
11 785€ 10 508€ 10 287€ 11 232€ 5 797€ 14 815€ 6 147€ 4 482€ 7 616€ 5 061€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 088€ 62 242€ 82 024€ 80 519€ 47 682€ 38 561€ 72 722€ 70 282€ 76 209€ 37 504€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 088€ 62 242€ 82 024€ 80 519€ 47 682€ 38 561€ 72 722€ 70 282€ 76 209€ 37 504€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
64 827€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-13 136€ 42 820€ -1 792€ -2 749€ -10 931€ 35 628€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-575€ 88 953€ 41 721€ 96 881€ 94 526€ 36 943€ 86 666€ 52 181€ 63 816€ 26 380€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-215 226 € -386 598 € -84 136 € -469 256 € -221 643 € 584 083 € 215 364 € 266 347 € 15 130 € 192 845 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
17 625 564 € 20 540 059 € 18 413 891 € 15 204 576 € 21 664 233 € 18 952 648 € 27 016 383 € 25 295 410 € 19 437 985 € 8 925 477 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
97 € 1 044 € 779 880 € 23 € 147 € 117 € 198 € 152 € 61 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 500€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
769 376 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
769 376€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 0 € 117 € 173 € 143 € 51 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 117€ 173€ 143€ 51€
42
XII.
Kurzové zisky
95€ 1 044€ 9 003€ 23€ 147€ 25€ 9€ 10€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
77 548 € 58 427 € 33 575 € 39 139 € 40 728 € 88 875 € 125 160 € 89 918 € 31 873 € 59 991 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 500€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
54 711 € 40 456 € 32 333 € 33 161 € 37 314 € 83 082 € 107 710 € 72 918 € 20 283 € 2 758 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
44 980€ 29 265€ 31 770€ 32 182€ 37 314€ 83 082€ 107 710€ 72 918€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 731€ 11 191€ 563€ 978€ 0€ 20 283€ 2 758€
52
O.
Kurzové straty
619€ 211€ 63€ 2 582€ -187€ 41€ 33€ 121€ 1€ 51 634€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 218€ 17 760€ 1 179€ 1 896€ 3 601€ 5 752€ 17 417€ 16 879€ 11 589€ 5 599€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-77 548 € -58 330 € -32 531 € 740 741 € -40 705 € -88 728 € -125 043 € -89 720 € -31 721 € -59 930 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-292 774 € -444 928 € -116 667 € 271 485 € -262 348 € 495 355 € 90 321 € 176 627 € -16 591 € 132 915 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-16 493 € -187 484 € 55 730 € 7 240 € 11 785 € 118 147 € 36 536 € 48 892 € 21 669 € 28 578 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 536€ 7 152€ 175 385€ 44 106€ 52 931€ 17 889€ 28 578€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 493€ -187 484€ 53 194€ 7 240€ 4 633€ -57 238€ -7 570€ -4 039€ 3 780€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-276 281 € -257 444 € -172 397 € 264 245 € -274 133 € 377 208 € 53 785 € 127 735 € -38 260 € 104 337 €