Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4R/5/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 4R/5/2016
 • Prvý a posledný záznam 21.11.2016 - 6.11.2017
 • Ukončenie detegujeme: 31.5.2017 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.11.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
30.10.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
25.10.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
23.10.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.10.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Bratislava Bratislavský
6.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
21.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
9.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
7.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
2.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
24.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
13.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Reštrukturalizačné konanie č. 4R/5/2017
 • Spisová značka 4R/5/2017
 • Prvý a posledný záznam 4.4.2017 - 1.6.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
29.5.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
29.5.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
18.5.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
4.4.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
4.4.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
4.4.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 6K/21/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 6K/21/2016
 • Prvý a posledný záznam 20.4.2016 - 25.3.2017
 • Ukončenie detegujeme: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.5.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský