RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat Premium

Súčasťou služby FinStat Premium je aj monitoring kritických udalostí firiem. Automaticky vás upozorníme v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4R/5/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 4R/5/2016
 • Prvý a posledný záznam 21.11.2016 - 21.6.2017
 • Ukončenie detegujeme: dôvodom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
9.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
7.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
2.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
24.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
13.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Reštrukturalizačné konanie č. 4R/5/2017
 • Spisová značka 4R/5/2017
 • Prvý a posledný záznam 4.4.2017 - 1.6.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
29.5.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
29.5.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
18.5.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
4.4.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
4.4.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
4.4.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr., PaedDr. Jozef Malich Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 6K/21/2016 [ukončené]
 • Spisová značka 6K/21/2016
 • Prvý a posledný záznam 20.4.2016 - 25.3.2017
 • Ukončenie detegujeme: 31.1.2017 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
1.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
24.5.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský