Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
441 121 € 446 107 € 445 731 € 250 076 € 248 573 € 244 667 € 83 662 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
422 846 € 432 997 € 426 295 € 221 873 € 212 491 € 7 580 € 3 580 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
422 846 € 432 997 € 426 295 € 221 873 € 212 491 € 7 580 € 3 580 €
012
A.II.1
Pozemky
403 888€ 413 581€ 423 275€ 219 357€ 210 911€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 544€ 2 032€ 2 520€ 579€ 1 580€ 2 580€ 3 580€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 414€ 17 384€ 500€ 1 937€ 5 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 275 € 13 110 € 19 436 € 28 203 € 36 082 € 237 087 € 79 769 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
10 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 303 € 12 714 € 13 167 € 26 058 € 31 544 € 19 970 € 13 327 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 986€ 7 142€ 7 548€ 13 582€ 12 467€ 9 976€ 13 327€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
92€ 368€ 295€ 2 272€ 5 943€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 225€ 5 204€ 5 324€ 10 204€ 13 134€ 9 994€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 972 € 396 € 6 269 € 2 145 € 4 538 € 217 117 € 56 442 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 972€ 396€ 6 269€ 2 145€ 4 538€ 217 117€ 3 529€
057
B.IV.2
Účty v bankách
52 913€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
313 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
313€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
441 121 € 446 107 € 445 731 € 250 076 € 248 573 € 244 667 € 83 662 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
59 602 € 64 472 € 80 440 € 83 341 € 83 548 € 78 544 € 55 181 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
663 € 663 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
57 170 € 73 137 € 76 039 € 76 245 € 71 241 € 47 879 € 27 728 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
27 728€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 870 € -15 967 € -2 902 € -207 € 5 004 € 23 362 € 20 150 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
381 519 € 381 635 € 365 291 € 166 735 € 165 025 € 166 123 € 28 442 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
253 € 253 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
253€ 253€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
381 519 € 381 335 € 365 291 € 166 735 € 165 025 € 165 870 € 28 189 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
105€ -68€ 754€ 2 349€ -44€ 200€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
381 281€ 381 281€ 363 462€ 164 170€ 164 417€ 164 388€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 157€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
101€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
133€ 122€ 1 075€ 115€ 652€ 1 282€ 3 032€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
300€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
39 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
39€