Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RZ spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie č. 2R/1/2019
  • Spisová značka 2R/1/2019
  • Prvý a posledný záznam 23.9.2019 - 3.6.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
3.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
14.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
4.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
17.12.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
22.11.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
22.11.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Richard Konta Opatovská Nová Ves Banskobystrický
13.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Opatovská Nová Ves Banskobystrický
10.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Opatovská Nová Ves Banskobystrický