Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
135 245€ 207 170€ 230 800€ 433 485€ 431 712€ 1 478 576€ 1 817 684€ 827 297€ 1 873 253€ 601 148€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
157 752 € 224 482 € 248 137 € 604 359 € 483 001 € 1 737 550 € 1 973 205 € 910 847 € 1 888 278 € 673 708 € 816 168 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 132€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
136 795€ 208 383€ 231 014€ 515 329€ 431 711€ 1 598 601€ 1 820 684€ 827 297€ 1 871 121€ 601 148€ 719 491€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-51€ 52€ 0€
07
V.
Aktivácia
9 900€ 11 000€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 750€ 2 000€ 10 000€ 89 030€ 51 290€ 139 000€ 152 521€ 83 549€ 15 000€ 33 410€ 82 226€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 307€ 3 099€ 7 123€ 1€ 25€ 39 098€ 14 451€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
151 916 € 209 541 € 224 770 € 606 411 € 459 303 € 1 721 951 € 1 914 892 € 903 734 € 1 880 187 € 649 992 € 782 869 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
69 551€ 75 898€ 74 944€ 135 292€ 104 632€ 281 155€ 99 269€ 173 228€ 182 850€ 198 329€ 291 179€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
8 393€ 56 714€ 55 378€ 250 127€ 74 393€ 1 230 182€ 1 376 243€ 446 495€ 1 602 381€ 319 519€ 370 340€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
54 393 € 46 998 € 39 276 € 35 788 € 41 095 € 38 842 € 30 873 € 19 883 € 23 754 € 25 063 € 20 465 €
16
E.1.
Mzdové náklady
38 217€ 34 096€ 28 486€ 25 982€ 29 827€ 28 582€ 22 881€ 14 897€ 16 921€ 17 534€ 14 456€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 080€ 11 308€ 9 400€ 8 512€ 9 868€ 8 851€ 6 895€ 4 152€ 5 812€ 6 171€ 5 087€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 096€ 1 594€ 1 390€ 1 294€ 1 400€ 1 409€ 1 097€ 834€ 1 021€ 1 358€ 922€
20
F.
Dane a poplatky
254€ 254€ 343€ 432€ 420€ 3 170€ 213€ 188€ 179€ 504€ 287€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 933€ 27 857€ 47 736€ 69 434€ 151 602€ 91 899€ 36 852€ 47 287€ 66 959€ 68 644€ 99 725€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 933€ 27 857€ 47 736€ 69 434€ 151 602€ 91 899€ 36 852€ 47 287€ 66 959€ 68 644€ 99 725€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 200€ 111 974€ 85 000€ 74 060€ 356 819€ 212 927€ 33 410€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
392€ 1 820€ 893€ 3 364€ 2 161€ 2 643€ 14 623€ 3 726€ 4 064€ 4 523€ 873€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 836 € 14 941 € 23 367 € -2 052 € 23 698 € 15 599 € 58 313 € 7 113 € 8 091 € 23 716 € 33 299 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
68 751 € 86 771 € 100 692 € 129 910 € 252 686 € 87 213 € 345 172 € 207 574 € 88 022 € 83 352 € 57 972 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 163 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
163€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 317 € 5 603 € 12 757 € 6 278 € 4 320 € 4 045 € 1 031 € 1 668 € 2 921 € 4 985 € 7 364 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 796 € 4 812 € 10 996 € 3 770 € 2 506 € 2 264 € 3 € 326 € 1 336 € 2 852 € 5 260 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 796€ 4 812€ 10 996€ 3 770€ 2 506€ 2 264€ 3€ 326€ 1 336€ 2 852€ 5 260€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
521€ 791€ 1 761€ 2 508€ 1 814€ 1 781€ 1 028€ 1 342€ 1 585€ 2 133€ 2 104€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 317 € -5 603 € -12 757 € -6 278 € -4 314 € -4 045 € -1 031 € -1 668 € -2 921 € -4 822 € -7 363 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 519 € 9 338 € 10 610 € -8 330 € 19 384 € 11 554 € 57 282 € 5 445 € 5 170 € 18 894 € 25 936 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
821 € 285 € 2 600 € 674 € 4 677 € 9 105 € 12 667 € 4 737 € 3 864 € 7 065 € 6 020 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
821€ 285€ 2 600€ 674€ 4 677€ 9 105€ 12 667€ 4 737€ 3 864€ 7 065€ 6 020€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 698 € 9 053 € 8 010 € -9 004 € 14 707 € 2 449 € 44 615 € 708 € 1 306 € 11 829 € 19 916 €