Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mondivision, s. r. o. v likvidácii

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 261€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
868€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
393 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
119 478 € 89 599 € 84 538 € 76 404 € 64 514 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
119 478€ 89 599€ 84 538€ 76 404€ 64 514€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
99 733 € 63 991 € 44 612 € 34 635 € 42 979 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
51 164€ 23 443€ 16 775€ 16 473€ 6 708€
10
B.2
Služby
48 569€ 40 548€ 27 837€ 18 162€ 36 271€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
19 745 € 25 608 € 39 926 € 41 769 € 21 928 €
17
D
Dane a poplatky
1 265€ 289€ 81€ 80€ 313€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 965€ 101 534€ 31 274€ 26 505€ 21 475€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
85 000€ 5 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
581€ 547€ 287€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 896€ 5 350€ 16 256€ 1 088€ 2 713€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-381 € 4 016 € -7 138 € 14 096 € 2 714 €
39
N
Nákladové úroky
5 692€ 3 897€ 1 615€ 6 974€ 9 891€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
256€ 1 279€ 1 418€ 1 644€ 2 149€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 948 € -5 176 € -3 033 € -8 618 € -12 040 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-6 329 € -1 160 € -10 171 € 5 478 € -9 326 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 289 € -1 160 € -10 171 € 5 478 € -9 326 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
9€
53
T
Mimoriadne náklady
775€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-766 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-766 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-6 329 € -1 160 € -10 171 € 5 478 € -10 092 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 289 € -1 160 € -10 171 € 5 478 € -10 092 €