Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre poistenie - Jozef Mak, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
147 597 € 159 284 € 141 864 € 116 339 € 135 161 € 88 595 € 57 400 € 50 736 € 27 211 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
31 167 € 33 257 € 39 875 € 14 981 € 19 581 € 4 827 € 2 025 € 2 700 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
31 167 € 33 257 € 39 875 € 14 981 € 19 581 € 4 827 € 2 025 € 2 700 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 167€ 33 257€ 39 875€ 14 981€ 19 581€ 4 827€ 2 025€ 2 700€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
116 430 € 126 027 € 101 989 € 101 358 € 115 580 € 83 768 € 55 375 € 48 036 € 27 211 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
20 231 € 20 064 € 14 828 € 16 630 € 12 428 € 15 810 € 15 380 € 14 779 € 12 637 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
19 263€ 19 035€ 14 042€ 16 504€ 12 230€ 11 849€ 15 358€ 14 751€ 12 388€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1€ 175€ 3 951€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
968€ 1 029€ 786€ 125€ 23€ 10€ 22€ 28€ 249€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
96 199 € 105 963 € 87 161 € 84 728 € 103 152 € 67 958 € 39 995 € 33 257 € 14 574 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
96 199€ 105 963€ 87 161€ 84 728€ 103 152€ 67 958€ 39 995€ 33 257€ 14 574€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
147 597 € 159 284 € 141 864 € 116 339 € 135 161 € 88 595 € 57 400 € 50 736 € 27 211 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
55 034 € 57 427 € 56 057 € 46 405 € 37 123 € 56 718 € 51 661 € 37 275 € 23 611 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
49 763€ 48 393€ 38 741€ 29 459€ 49 055€ 44 358€ 29 972€ 16 308€ 12 486€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-2 393 € 1 370 € 9 652 € 9 282 € -19 596 € 4 696 € 14 386 € 13 664 € 3 822 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
92 563 € 101 857 € 85 807 € 69 934 € 98 038 € 31 877 € 5 739 € 13 461 € 3 600 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
33 385€ 28 096€ 30 470€ 10 518€ 15 784€ 3 058€ 309€ 2 031€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
5 264 € 8 159 € 9 137 € 6 088 € 22 239 € 28 819 € 5 353 € 11 176 € 3 450 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 351€ 6 772€ 6 576€ 3 424€ 20 885€ 27 252€ 4 006€ 6 702€ 3 066€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 653€ 1 203€ 1 333€ 1 467€ 1 070€ 1 408€ 704€ 939€ 374€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
260€ 184€ 1 228€ 1 197€ 284€ 159€ 643€ 3 535€ 10€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
58€ 75€ 528€ 615€ 77€ 254€ 150€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
53 856€ 65 527€ 46 200€ 52 800€ 59 400€