Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agentúra pre poistenie - Jozef Mak, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
169 413 € 150 778 € 154 969 € 166 011 € 165 327 € 159 210 € 161 565 € 162 981 € 142 616 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
154 632€ 149 472€ 154 850€ 165 757€ 162 679€ 157 069€ 161 565€ 162 981€ 142 167€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 667€ 150€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
114€ 1 306€ 119€ 254€ 2 648€ 2 141€ 299€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
167 225 € 145 208 € 141 544 € 152 811 € 180 479 € 152 832 € 142 619 € 145 135 € 135 980 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 643€ 5 996€ 4 764€ 10 399€ 7 619€ 8 114€ 7 234€ 3 876€ 3 810€
11
C.
Služby
117 898€ 100 771€ 110 295€ 112 976€ 134 728€ 127 873€ 120 852€ 127 900€ 121 659€
12
D.
Osobné náklady
17 798€ 16 769€ 13 856€ 17 791€ 16 496€ 11 463€ 9 836€ 8 247€ 7 007€
13
E.
Dane a poplatky
259€ 278€ 366€ 266€ 238€ 283€ 185€ 228€ 38€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 833€ 12 367€ 5 179€ 4 600€ 3 343€ 827€ 675€ 1 039€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 024€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 770€ 9 027€ 7 084€ 6 779€ 18 055€ 4 272€ 3 837€ 3 845€ 3 466€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 188 € 5 570 € 13 425 € 13 200 € -15 152 € 6 378 € 18 946 € 17 846 € 6 636 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
31 091 € 42 705 € 39 791 € 42 382 € 20 332 € 21 082 € 33 479 € 31 205 € 16 698 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 581 € 4 200 € 2 813 € 2 958 € 3 484 € 173 € 232 € 324 € 1 111 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 033€ 3 310€ 2 339€ 2 576€ 2 228€ 49€ 106€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
548€ 890€ 474€ 382€ 1 256€ 124€ 126€ 324€ 1 111€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 581 € -4 200 € -2 813 € -2 958 € -3 484 € -173 € -232 € -324 € -1 111 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-2 393 € 1 370 € 10 612 € 10 242 € -18 636 € 6 205 € 18 714 € 17 522 € 5 525 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 1 509€ 4 328€ 3 858€ 1 703€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-2 393 € 1 370 € 9 652 € 9 282 € -19 596 € 4 696 € 14 386 € 13 664 € 3 822 €