Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 593 € 31 154 € 40 849 € 22 689 € 28 427 € 35 770 € 32 195 € 13 992 € 10 762 € 17 293 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 056 € 12 837 € 22 071 € 11 613 € 8 361 € 13 513 € 16 890 € 2 803 € 6 145 € 9 834 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 056 € 12 837 € 22 071 € 11 613 € 8 361 € 13 513 € 16 890 € 2 803 € 6 145 € 9 834 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 056€ 12 837€ 19 992€ 9 390€ 5 993€ 7 808€ 11 040€ 6 145€ 9 834€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 079€ 2 223€ 2 368€ 2 513€ 2 658€ 2 803€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 192€ 3 192€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 080 € 18 219 € 18 404 € 10 537 € 19 905 € 21 761 € 14 905 € 10 601 € 3 735 € 6 430 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
74 € 112 € 72 € 47 € 60 € 51 € 34 € 17 € 74 € 61 €
035
B.I.1
Materiál
74€ 112€ 72€ 47€ 60€ 51€ 34€ 17€ 26€ 13€
039
B.I.5
Tovar
48€ 48€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
296 € 2 124 € 296 € 346 € 296 € 296 € 293 € 292 € 398 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
296 € 296 € 296 € 346 € 296 € 296 € 293 € 293 € 398 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
296€ 296€ 296€ 346€ 296€ 296€ 293€ 293€ 398€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 828€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
-1€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
527 € 1 556 € 4 128 € 1 275 € 1 682 € 4 456 € 5 015 € 5 082 € 3 236 € 4 861 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
527 € 1 556 € 1 128 € 1 275 € 1 682 € 4 456 € 5 015 € 5 082 € 3 236 € 4 861 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
527€ 1 556€ 1 128€ 1 275€ 1 682€ 4 456€ 5 015€ 5 082€ 3 236€ 4 861€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
18 183 € 14 427 € 13 908 € 8 869 € 17 867 € 16 958 € 9 563 € 5 210 € 27 € 1 508 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 390€ 13 373€ 13 908€ 8 869€ 13 418€ 16 995€ 9 387€ 5 164€ 65€ 1 456€
073
B.V.2.
Účty v bankách
793€ 1 054€ 4 449€ -37€ 176€ 46€ -38€ 52€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
457 € 98 € 374 € 539 € 161 € 496 € 400 € 588 € 882 € 1 029 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
457€ 98€ 374€ 539€ 161€ 496€ 400€ 588€ 882€ 882€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
147€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 593 € 31 154 € 40 849 € 22 689 € 28 427 € 35 770 € 32 195 € 13 992 € 10 762 € 17 293 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 383 € 5 815 € 7 631 € 2 211 € 8 940 € 19 124 € 14 857 € 9 664 € -3 947 € 2 750 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 149€ 10 149€ 10 149€ 10 149€ 10 149€ 10 149€ 10 149€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
526 € 526 € 526 € 526 € 431 € 171 € 29 € 29 € 29 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
526€ 526€ 526€ 526€ 431€ 171€ 29€ 29€ 29€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-827 € -9 633 € -9 111 € -8 375 € 800 € -7 296 € -9 998 € -3 919 € 1 684 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
800€ 2 548€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-827€ -9 633€ -9 111€ -8 375€ -7 296€ -9 998€ -3 919€ -864€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-430 € -1 867 € -573 € -6 729 € -9 175 € 1 904 € 5 193 € 2 844 € -6 697 € -5 603 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 210 € 25 339 € 33 218 € 20 478 € 19 487 € 16 646 € 17 338 € 4 328 € 14 709 € 14 543 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 911 € 8 329 € 13 559 € 183 € 156 € 146 € 147 € 128 € 95 € 96 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 710€ 8 130€ 13 361€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
201€ 199€ 198€ 183€ 156€ 146€ 147€ 128€ 95€ 96€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 557 € 8 770 € 9 746 € 12 183 € 9 013 € 13 223 € 17 191 € 4 200 € 10 016 € 4 205 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 077 € 1 665 € 1 729 € 1 842 € 1 990 € 2 386 € 1 962 € 2 231 € 972 € 2 893 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 077€ 1 665€ 1 729€ 1 842€ 1 990€ 2 386€ 1 962€ 2 231€ 972€ 2 893€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
810€ 692€ 1 242€ 8 104€ 5 676€ 13 005€ 22€ 6 800€ 71€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
400€ 518€ 272€ 227€ 227€ 251€ 174€ 168€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5€ 1€ 28€ 316€ 134€ 156€ 102€ 110€ 415€ 446€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 965€ 964€ 1 109€ 652€ 941€ 1 925€ 1 895€ 1 586€ 1 655€ 627€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 300€ 5 448€ 5 638€ 751€ 8 529€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
43 € 12 € 3 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
43€ 12€ 3€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 742€ 8 240€ 9 913€ 8 112€ 10 275€ 3 265€ 4 598€ 9 339€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
900€