Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GRAFOBAL GROUP development, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 000 € 18 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 000 € 18 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 163 346 € 3 113 491 € 2 517 026 € 1 130 622 € 943 600 € 280 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 693 500 € 2 954 612 € 2 415 114 € 1 014 750 € 943 600 € 280 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
469 846 € 158 879 € 101 912 € 115 872 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 450 514 € 1 446 581 € 907 564 € 346 962 € 156 211 € 194 012 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32 603 € 73 062 € 37 457 € 18 443 € 8 066 € 7 669 €
10
B.2
Služby
2 417 911 € 1 373 519 € 870 107 € 328 519 € 148 145 € 186 343 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
712 832 € 1 666 910 € 1 609 462 € 783 660 € 791 389 € 86 006 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
721 618 € 1 384 902 € 594 124 € 449 500 € 200 931 € 99 002 €
13
C.1
Mzdové náklady
545 123 € 1 115 806 € 484 667 € 388 360 € 72 346 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
165 496 € 255 732 € 101 545 € 57 292 € 24 747 €
16
C.4
Sociálne náklady
10 999 € 13 364 € 7 912 € 3 848 € 1 909 €
17
D
Dane a poplatky
1 721 € 1 183 € 3 571 € 872 € 201 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 099 € 29 099 € 10 169 € 1 145 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 095 € 592 € 5 000 € 13 244 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 209 € 24 803 € 21 211 € 3 704 266 € 1 € 104 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 833 € 25 666 € 23 644 € 3 709 498 € 97 € 62 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-46 325 € 250 271 € 994 165 € 313 667 € 588 161 € -12 954 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
400 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
400 000 €
38
X.
Výnosové úroky
102 253 € 68 837 € 34 157 € 53 208 € 47 011 € 30 430 €
39
N
Nákladové úroky
23 610 € 20 624 € 92 406 € 63 294 € 10 818 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
593 € 739 € 294 € 223 € 206 € 195 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
78 050 € 447 474 € -58 543 € -10 309 € 46 805 € 19 417 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
31 725 € 697 745 € 935 622 € 303 358 € 634 966 € 6 463 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
25 953 € 73 859 € 210 042 € 70 042 € 141 584 € 2 701 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
25 953 € 73 859 € 210 042 € 70 042 € 141 584 € 2 701 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 772 € 623 886 € 725 580 € 233 316 € 493 382 € 3 762 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
31 725 € 697 745 € 935 622 € 303 358 € 634 966 € 6 463 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 772 € 623 886 € 725 580 € 233 316 € 493 382 € 3 762 €