Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TG Invest, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
31 € 2 768 145 € 2 768 078 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
31 € 2 768 145 € 2 768 078 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 768 078 € 2 768 078 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 768 078€ 2 768 078€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
31 € 67 €
056
B.IV.1
Peniaze
31€ 67€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
31 € 2 768 145 € 2 768 078 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-538 702 € 2 064 861 € 2 065 827 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 059 188 € 1 947 225 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 013 054€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 065 829€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-545 341 € -966 € 111 963 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
538 733 € 703 284 € 702 251 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
538 733 € 703 284 € 702 243 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
66 438€ 141 435€ 174 629€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
25 463€ 204 357€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
171 082€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
446 832€ 357 492€ 356 532€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
8€