Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TG Invest, s. r. o. [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
96 982 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10
B.2
Služby
96 982€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-96 982 €
17
D
Dane a poplatky
1 373€ 47€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
200€ 400€ 209 123€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
542 972€ 80€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-544 145 € 320 € 112 094 €
39
N
Nákladové úroky
8€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
236€ 318€ 131€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-236 € -326 € -131 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-544 381 € -6 € 111 963 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-545 341 € -966 € 111 963 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-544 381 € -6 € 111 963 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-545 341 € -966 € 111 963 €