Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. kompletná s. r. o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 674 € 25 454 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 054 € 12 507 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 054 € 12 507 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 054€ 9 757€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 750€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 620 € 12 860 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 470 € 1 865 €
035
B.I.1
Materiál
1 359€ 1 865€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
111€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 361 € 8 991 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 361 € 8 991 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 361€ 8 991€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
789 € 2 004 €
072
B.V.1.
Peniaze
84€ 595€
073
B.V.2.
Účty v bankách
705€ 1 409€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
87 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 674 € 25 454 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-60 194 € -26 730 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
400 € 400 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
400€ 400€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-33 769 € -7 982 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 769€ -7 982€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-33 464 € -25 787 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
72 868 € 52 184 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 594 € 11 804 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
94€ 26€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 500€ 11 778€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
66 688 € 40 269 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 244 € 1 140 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 244€ 1 140€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 684€ 38 129€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
367€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
578€ 219€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 182€ 414€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
586 € 111 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
586€ 111€