Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. kompletná s. r. o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 674 € 25 454 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 054 € 12 507 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 054 € 12 507 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 054€ 9 757€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 750€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 620 € 12 860 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 470 € 1 865 €
032
B.I.1
Materiál
1 359€ 1 865€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
111€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 361 € 8 991 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 361€ 8 991€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
789 € 2 004 €
056
B.IV.1
Peniaze
84€ 595€
057
B.IV.2
Účty v bankách
705€ 1 409€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
87 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 674 € 25 454 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-60 194 € -26 730 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
400 € 400 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
400€ 400€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-33 769 € -7 982 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-33 769€ -7 982€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-33 464 € -25 787 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
72 868 € 52 184 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
586 € 111 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
586€ 111€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 594 € 11 804 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
94€ 26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 500€ 11 778€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
66 688 € 40 269 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 244€ 1 140€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
58 684€ 38 129€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
367€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
578€ 219€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 182€ 414€
116
B.III.10
Ostatné záväzky