Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. kompletná s. r. o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
103 686€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
103 686 € 50 074 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
99 620€ 46 339€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 917€ 3 242€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
149€ 493€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
135 983 € 75 388 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-1 358€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
82 292€ 35 094€
14
D.
Služby
15 198€ 9 844€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 849 € 10 559 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 868€ 7 894€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 824€ 2 623€
19
E.4.
Sociálne náklady
157€ 42€
20
F.
Dane a poplatky
507€ 624€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 453€ 11 772€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 453€ 11 772€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 042€ 7 495€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-32 297 € -25 314 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 488 € 1 401 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
207 € 473 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 € 283 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15€ 283€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
192€ 190€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-207 € -473 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-32 504 € -25 787 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-33 464 € -25 787 €