Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

innogy Slovensko s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 323 € 125 € 42 076 € 465 708 € 849 566 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 454 € 395 694 € 738 146 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
22 323 € 125 € 7 622 € 70 014 € 111 420 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
181 684 273 € 196 935 524 € 286 354 831 € 348 089 342 € 351 657 702 € 435 693 874 € 374 993 362 € 297 833 305 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
181 684 273 € 196 935 524 € 286 354 831 € 348 089 342 € 351 657 702 € 435 693 874 € 374 993 362 € 297 833 305 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
167 585 471 € 185 826 840 € 279 650 314 € 340 177 459 € 349 351 787 € 432 601 604 € 373 430 794 € 302 389 439 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161 069 646 € 179 551 723 € 273 849 773 € 335 397 062 € 344 402 546 € 427 592 289 € 368 475 957 € 298 707 744 €
10
B.2
Služby
6 515 825 € 6 275 117 € 5 800 541 € 4 780 397 € 4 949 241 € 5 009 315 € 4 954 837 € 3 681 695 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 121 125 € 11 108 809 € 6 712 139 € 7 981 897 € 2 417 335 € 3 092 270 € 1 562 568 € -4 556 134 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
998 € 211 944 €
13
C.1
Mzdové náklady
998 € 211 944 €
17
D
Dane a poplatky
745 127 € 576 889 € 138 099 € 215 153 € 390 € 128 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
237 075 € 172 569 € 90 950 € 9 072 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
271 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
210 675 € 356 981 € 347 715 € 319 936 € -287 318 € 776 247 € 474 075 € 557 078 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
319 433 € 304 012 € 505 757 € 421 247 € 596 737 € 305 556 € 122 404 € 47 981 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
360 205 € 257 935 € 237 326 € 168 846 € 343 942 € 323 960 € 791 579 € 494 420 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
12 887 747 € 10 048 447 € 6 402 808 € 7 478 193 € 2 957 058 € 2 297 491 € 419 318 € -5 559 651 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
217 178 € 288 471 € 4 207 109 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
962 771 € 252 815 €
38
X.
Výnosové úroky
316 € 166 € 6 464 € 5 737 € 9 655 € 70 912 €
39
N
Nákladové úroky
3 309 € 9 509 € 575 € 11 534 € 6 127 € 62 752 € 61 147 € 7 446 €
40
XI.
Kurzové zisky
47 € 39 € 9 € 17 € 46 € 52 € 295 €
41
O
Kurzové straty
267 € 240 € 258 € 538 € 421 € 4 031 € 962 € 1 867 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87 086 € 65 337 € 97 411 € 104 860 € 78 598 € 72 870 € 62 361 € 19 361 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-90 615 € -75 047 € -843 512 € -116 749 € -78 636 € -133 864 € 173 656 € 3 996 827 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 797 132 € 9 973 400 € 5 559 296 € 7 361 444 € 2 878 422 € 2 163 627 € 592 974 € -1 562 824 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 735 853 € 2 132 552 € 1 240 813 € 1 680 690 € 662 258 € 523 496 € 39 011 € -277 558 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 729 655 € 2 098 283 € 1 211 478 € 1 678 429 € 516 101 € 162 € 1 834 € 13 544 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
6 198 € 34 269 € 29 335 € 2 261 € 146 157 € 523 334 € 37 177 € -291 102 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 061 279 € 7 840 848 € 4 318 483 € 5 680 754 € 2 216 164 € 1 640 131 € 553 963 € -1 285 266 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 797 132 € 9 973 400 € 5 559 296 € 7 361 444 € 2 878 422 € 2 163 627 € 592 974 € -1 562 824 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 061 279 € 7 840 848 € 4 318 483 € 5 680 754 € 2 216 164 € 1 640 131 € 553 963 € -1 285 266 €