Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HOCHTIEF SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 430 009 € 6 258 780 € 5 860 450 € 6 975 545 € 6 295 007 € 680 382 € 848 371 € 1 628 299 € 1 627 960 € 960 265 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 356 € 102 889 € 205 320 € 91 595 € 161 209 € 2 463 € 8 375 € 14 285 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
458 € 5 952 € 11 446 € 16 940 € 22 434 €
007
A.I.4
Goodwill
458€ 5 952€ 11 446€ 16 940€ 22 434€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 898 € 96 937 € 193 874 € 74 655 € 138 775 € 2 463 € 8 375 € 14 285 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 898€ 96 937€ 193 874€ 74 655€ 138 775€ 2 463€ 8 375€ 14 285€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 390 486 € 6 153 351 € 5 649 274 € 6 882 099 € 6 131 224 € 673 833 € 847 853 € 1 306 703 € 1 361 245 € 945 544 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
235 €
032
B.I.1
Materiál
235€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 229 662 € 486 387 € 267 450 € 1 456 053 € 1 387 861 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
818 225€ 486 387€ 267 450€ 68 192€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 387 861€ 1 387 861€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
411 437€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 034 516 € 4 276 699 € 2 216 892 € 5 336 876 € 4 740 462 € 316 107 € 435 733 € 846 071 € 1 084 899 € 750 560 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 162 270€ 3 643 995€ 1 533 709€ 4 854 398€ 2 213 324€ 266 220€ 421 151€ 793 717€ 1 043 632€ 745 144€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 181 576€ 475 984€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 205€ 1 753€ 4 129€ 28 462€ 2 045 570€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 822€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
601 303€ 425 379€ 39 118€ 111 205€ 475 508€ 5 668€ 11 657€ 28 307€ 4 175€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
88 162€ 205 572€ 163 952€ 342 811€ 6 060€ 49 887€ 8 914€ 40 697€ 11 138€ 1 241€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 126 308 € 1 390 265 € 3 164 932 € 89 170 € 2 666 € 357 726 € 412 120 € 460 632 € 276 346 € 194 984 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 209€ 1 461€ 5 850€ 4 035€ 2 525€ 60€ 484€ 1 131€ 1 093€ 1 804€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 125 099€ 1 388 804€ 3 159 082€ 85 135€ 141€ 357 666€ 411 636€ 459 501€ 275 253€ 193 180€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
35 167 € 2 540 € 5 856 € 1 851 € 2 574 € 6 549 € 518 € 319 133 € 258 340 € 436 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 167€ 2 540€ 1 727€ 1 851€ 2 574€ 522€ 518€ 75 441€ 15 482€ 436€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 129€ 6 027€ 243 692€ 242 858€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 430 009 € 6 258 780 € 5 860 450 € 6 975 545 € 6 295 007 € 680 382 € 848 371 € 1 628 299 € 1 627 960 € 960 265 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 683 987 € 2 064 009 € 1 858 501 € 1 681 517 € 2 136 116 € 122 953 € 125 839 € -321 799 € -144 046 € -180 962 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 3 525 722 € 750 000 € 750 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 3 525 722€ 750 000€ 750 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-998 663 € -1 672 721 € -1 849 705 € -1 395 107 € -632 547 € -629 661 € -327 299 € -149 546 € -186 462 € -223 605 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
74 059€ 74 059€ 74 059€ 74 059€ 37 143€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-998 663€ -1 672 721€ -1 849 705€ -1 395 107€ -706 606€ -703 720€ -401 358€ -223 605€ -223 605€ -223 605€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 151 428 € 205 508 € 176 984 € -454 598 € -762 559 € -2 886 € -302 362 € -177 753 € 36 916 € 37 643 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 746 022 € 4 194 771 € 4 001 949 € 5 294 028 € 4 158 891 € 557 390 € 722 532 € 1 910 137 € 1 772 006 € 1 141 227 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 253 600 € 1 690 552 € 2 282 447 € 1 572 533 € 360 015 € 63 784 € 138 776 € 459 021 € 368 097 € 174 346 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
44 890€ 58 018€ 46 949€ 38 703€ 47 163€ 36 297€ 46 749€ 362 474€ 263 237€ 174 346€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
252 915€ 119 653€ 93 729€ 29 967€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
955 795€ 1 512 881€ 2 141 769€ 1 503 863€ 312 852€ 27 487€ 92 027€ 96 547€ 104 860€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
326 159 € 190 383 € 291 476 € 220 959 € 78 214 € 20 431 € 21 307 € 22 241 € 22 617 € 26 804 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
303 596€ 154 563€ 251 842€ 173 517€ 39 360€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22 563€ 35 820€ 39 634€ 47 442€ 38 854€ 20 431€ 21 307€ 22 241€ 22 617€ 26 804€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
8 166 263 € 2 313 836 € 1 428 026 € 3 500 536 € 3 720 662 € 473 175 € 562 449 € 1 428 875 € 1 381 292 € 940 077 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 024 276€ 1 720 382€ 954 956€ 2 437 100€ 3 196 359€ 100 453€ 106 526€ 9 080€ 44 185€ 85 984€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
485 671€ 285 225€ 188 037€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
330€ 10 237€ 69 460€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
252 061€ 251 643€ 250 945€ 250 000€ 250 000€ 1 000 000€ 919 556€ 230 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 316 540€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
935€ 739€ 918€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
207 612€ 169 946€ 111 860€ 172 530€ 154 702€ 57 948€ 88 872€ 166 047€ 180 267€ 144 354€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
109 594€ 85 676€ 68 226€ 79 750€ 80 059€ 34 895€ 58 226€ 91 733€ 89 970€ 59 084€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
305 463€ 40 639€ 38 823€ 213 191€ 37 887€ 27 844€ 58 742€ 160 846€ 133 138€ 31 763€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
32 712€ 11 229€ 1 182€ 158 285€ 710€ 2 035€ 83€ 839€ 3 939€ 2 892€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
39 € 39 961 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
39€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
39 961€