Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
87 836 999€ 82 347 222€ 72 361 337€ 78 853 732€ 75 881 939€ 53 891 711€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
88 287 637 € 82 347 468 € 72 401 337 € 78 887 919 € 76 020 649 € 53 954 745 € 32 812 224 € 30 457 666 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 392 397€ 11 592 946€ 7 660 266€ 5 712 262€ 12 741 810€ 4 640 704€ 32 554 114€ 30 323 969€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
67 859 443€ 70 070 423€ 63 824 824€ 73 049 483€ 62 971 881€ 49 104 790€
05
III.
Tržby z predaja služieb
585 158€ 683 853€ 876 247€ 91 987€ 168 249€ 146 217€ 187 518€ 131 854€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
464€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
430 000€ 20 000€ 13 711€ 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 175€ 246€ 20 000€ 20 476€ 138 209€ 63 034€ 70 592€ 1 843€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
83 456 857 € 78 447 482 € 70 453 617 € 78 125 948 € 74 188 179 € 53 125 049 € 31 970 966 € 29 466 332 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 147 840€ 7 704 033€ 4 584 449€ 4 539 333€ 12 622 731€ 4 576 323€ 31 613 126€ 29 282 001€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 748 574€ 64 505 893€ 61 048 654€ 70 057 688€ 57 841 673€ 45 603 096€ 5 511€ 3 820€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 454 494€ 4 905 739€ 3 760 566€ 2 873 426€ 3 091 089€ 2 579 544€ 83 700€ 98 362€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
528 781 € 418 823 € 417 693 € 424 281 € 387 194 € 307 304 € 157 379 € 75 775 €
16
E.1.
Mzdové náklady
381 263€ 300 801€ 304 988€ 305 350€ 280 638€ 222 318€ 114 469€ 54 956€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
129 623€ 103 000€ 100 751€ 105 477€ 94 919€ 75 402€ 38 788€ 19 050€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 895€ 15 022€ 11 954€ 13 454€ 11 637€ 9 584€ 4 122€ 1 769€
20
F.
Dane a poplatky
647€ 504€ 1 140€ 1 691€ 1 155€ 540€ 288€ 213€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 302€ 12 053€ 24 447€ 33 068€ 38 188€ 14 367€ 8 669€ 4 827€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 302€ 12 053€ 24 447€ 33 068€ 38 188€ 14 367€ 8 669€ 4 827€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
380 729€ 17 564€ 8 166€ 72 041€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
70 123€ 811 741€ 582 713€ 163 054€ 41 336€ 41 880€ 100 007€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
68 367€ 88 696€ 16 391€ 25 241€ 92 772€ 1 995€ 2 286€ 1 334€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 830 780 € 3 899 986 € 1 947 720 € 761 971 € 1 832 470 € 829 696 € 841 258 € 991 334 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 486 554 € 5 231 557 € 2 967 668 € 1 383 285 € 2 326 447 € 1 132 748 € 1 039 295 € 1 071 640 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
81 628 € 1 449 819 € 4 017 178 € 18 809 € 21 835 € 21 138 € 6 895 € 356 290 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
54 002€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 400 000 € 4 000 000 € 300 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 400 000€ 4 000 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
300 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
20 491 € 49 574 € 17 092 € 18 698 € 21 835 € 21 138 € 6 895 € 56 242 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41 710€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
20 491€ 7 864€ 17 092€ 18 698€ 21 835€ 21 138€ 6 895€ 56 242€
42
XII.
Kurzové zisky
7 135€ 245€ 86€ 111€ 48€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
331 240 € 48 559 € 43 253 € 51 301 € 46 310 € 33 284 € 21 074 € 28 107 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
304 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 069 € 32 160 € 31 063 € 17 386 € 15 463 € 3 609 € 114 € 15 474 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 069€ 32 160€ 31 063€ 17 386€ 15 463€ 3 609€ 114€ 15 474€
52
O.
Kurzové straty
155€ 78€ 954€ 855€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 016€ 16 321€ 11 236€ 33 915€ 30 847€ 29 675€ 20 960€ 11 778€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-249 612 € 1 401 260 € 3 973 925 € -32 492 € -24 475 € -12 146 € -14 179 € 328 183 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 581 168 € 5 301 246 € 5 921 645 € 729 479 € 1 807 995 € 817 550 € 827 079 € 1 319 517 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 017 311 € 853 281 € 403 130 € 158 300 € 398 244 € 183 330 € 195 846 € 234 947 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 024 766€ 853 281€ 403 130€ 158 300€ 398 244€ 183 330€ 195 846€ 234 947€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 455€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 563 193 € 4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €