Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
82 347 222€ 72 361 337€ 78 853 732€ 75 881 939€ 53 891 711€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
82 347 468 € 72 401 337 € 78 887 919 € 76 020 649 € 53 954 745 € 32 812 224 € 30 457 666 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 592 946€ 7 660 266€ 5 712 262€ 12 741 810€ 4 640 704€ 32 554 114€ 30 323 969€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
70 070 423€ 63 824 824€ 73 049 483€ 62 971 881€ 49 104 790€
05
III.
Tržby z predaja služieb
683 853€ 876 247€ 91 987€ 168 249€ 146 217€ 187 518€ 131 854€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 000€ 13 711€ 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
246€ 20 000€ 20 476€ 138 209€ 63 034€ 70 592€ 1 843€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
78 447 482 € 70 453 617 € 78 125 948 € 74 188 179 € 53 125 049 € 31 970 966 € 29 466 332 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 704 033€ 4 584 449€ 4 539 333€ 12 622 731€ 4 576 323€ 31 613 126€ 29 282 001€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
64 505 893€ 61 048 654€ 70 057 688€ 57 841 673€ 45 603 096€ 5 511€ 3 820€
14
D.
Služby
4 905 739€ 3 760 566€ 2 873 426€ 3 091 089€ 2 579 544€ 83 700€ 98 362€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
418 823 € 417 693 € 424 281 € 387 194 € 307 304 € 157 379 € 75 775 €
16
E.1.
Mzdové náklady
300 801€ 304 988€ 305 350€ 280 638€ 222 318€ 114 469€ 54 956€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
103 000€ 100 751€ 105 477€ 94 919€ 75 402€ 38 788€ 19 050€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 022€ 11 954€ 13 454€ 11 637€ 9 584€ 4 122€ 1 769€
20
F.
Dane a poplatky
504€ 1 140€ 1 691€ 1 155€ 540€ 288€ 213€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 053€ 24 447€ 33 068€ 38 188€ 14 367€ 8 669€ 4 827€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 053€ 24 447€ 33 068€ 38 188€ 14 367€ 8 669€ 4 827€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 564€ 8 166€ 72 041€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
811 741€ 582 713€ 163 054€ 41 336€ 41 880€ 100 007€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
88 696€ 16 391€ 25 241€ 92 772€ 1 995€ 2 286€ 1 334€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 899 986 € 1 947 720 € 761 971 € 1 832 470 € 829 696 € 841 258 € 991 334 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 231 557 € 2 967 668 € 1 383 285 € 2 326 447 € 1 132 748 € 1 039 295 € 1 071 640 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 449 819 € 4 017 178 € 18 809 € 21 835 € 21 138 € 6 895 € 356 290 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 400 000 € 4 000 000 € 300 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 400 000€ 4 000 000€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
300 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
49 574 € 17 092 € 18 698 € 21 835 € 21 138 € 6 895 € 56 242 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41 710€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 864€ 17 092€ 18 698€ 21 835€ 21 138€ 6 895€ 56 242€
42
XII.
Kurzové zisky
245€ 86€ 111€ 48€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
48 559 € 43 253 € 51 301 € 46 310 € 33 284 € 21 074 € 28 107 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
32 160 € 31 063 € 17 386 € 15 463 € 3 609 € 114 € 15 474 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
32 160€ 31 063€ 17 386€ 15 463€ 3 609€ 114€ 15 474€
52
O.
Kurzové straty
78€ 954€ 855€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 321€ 11 236€ 33 915€ 30 847€ 29 675€ 20 960€ 11 778€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 401 260 € 3 973 925 € -32 492 € -24 475 € -12 146 € -14 179 € 328 183 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 301 246 € 5 921 645 € 729 479 € 1 807 995 € 817 550 € 827 079 € 1 319 517 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
853 281 € 403 130 € 158 300 € 398 244 € 183 330 € 195 846 € 234 947 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
853 281€ 403 130€ 158 300€ 398 244€ 183 330€ 195 846€ 234 947€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €