Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
19 392 397€ 11 592 946€ 7 660 266€ 5 712 262€ 12 741 810€ 4 640 704€ 32 554 114€ 30 323 969€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 147 840€ 7 704 033€ 4 584 449€ 4 539 333€ 12 622 731€ 4 576 323€ 31 613 126€ 29 282 001€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
244 557 € 3 888 913 € 3 075 817 € 1 172 929 € 119 079 € 64 381 € 940 988 € 1 041 968 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 445 065 € 70 754 276 € 64 701 071 € 73 141 470 € 63 140 130 € 49 251 007 € 187 518 € 131 854 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 444 601€ 70 754 276€ 64 701 071€ 73 141 470€ 63 140 130€ 49 251 007€ 187 518€ 131 854€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
464€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
63 203 068 € 69 411 632 € 64 809 220 € 72 931 114 € 60 932 762 € 48 182 640 € 89 211 € 102 182 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 748 574€ 64 505 893€ 61 048 654€ 70 057 688€ 57 841 673€ 45 603 096€ 5 511€ 3 820€
10
B.2
Služby
3 454 494€ 4 905 739€ 3 760 566€ 2 873 426€ 3 091 089€ 2 579 544€ 83 700€ 98 362€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 486 554 € 5 231 557 € 2 967 668 € 1 383 285 € 2 326 447 € 1 132 748 € 1 039 295 € 1 071 640 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
528 781 € 418 823 € 417 693 € 424 281 € 387 194 € 307 304 € 157 379 € 75 775 €
13
C.1
Mzdové náklady
381 263€ 300 801€ 304 988€ 305 350€ 280 638€ 222 318€ 114 469€ 54 956€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
129 623€ 103 000€ 100 751€ 105 477€ 94 919€ 75 402€ 38 788€ 19 050€
16
C.4
Sociálne náklady
17 895€ 15 022€ 11 954€ 13 454€ 11 637€ 9 584€ 4 122€ 1 769€
17
D
Dane a poplatky
647€ 504€ 1 140€ 1 691€ 1 155€ 540€ 288€ 213€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 302€ 12 053€ 24 447€ 33 068€ 38 188€ 14 367€ 8 669€ 4 827€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
430 000€ 20 000€ 13 711€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
380 729€ 17 564€ 8 166€ 72 041€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
70 123€ 811 741€ 582 713€ 163 054€ 41 336€ 41 880€ 100 007€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 175€ 246€ 20 000€ 20 476€ 138 209€ 63 034€ 70 592€ 1 843€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
68 367€ 88 696€ 16 391€ 25 241€ 92 772€ 1 995€ 2 286€ 1 334€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 830 780 € 3 899 986 € 1 947 720 € 761 971 € 1 832 470 € 829 696 € 841 258 € 991 334 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
54 002€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
304 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 400 000 € 4 000 000 € 300 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 400 000€ 4 000 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
300 000€
38
X.
Výnosové úroky
20 491€ 49 574€ 17 092€ 18 698€ 21 835€ 21 138€ 6 895€ 56 242€
39
N
Nákladové úroky
6 069€ 32 160€ 31 063€ 17 386€ 15 463€ 3 609€ 114€ 15 474€
40
XI.
Kurzové zisky
7 135€ 245€ 86€ 111€ 48€
41
O
Kurzové straty
155€ 78€ 954€ 855€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 016€ 16 321€ 11 236€ 33 915€ 30 847€ 29 675€ 20 960€ 11 778€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-249 612 € 1 401 260 € 3 973 925 € -32 492 € -24 475 € -12 146 € -14 179 € 328 183 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 581 168 € 5 301 246 € 5 921 645 € 729 479 € 1 807 995 € 817 550 € 827 079 € 1 319 517 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 017 311 € 853 281 € 403 130 € 158 300 € 398 244 € 183 330 € 195 846 € 234 947 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 024 766€ 853 281€ 403 130€ 158 300€ 398 244€ 183 330€ 195 846€ 234 947€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 455€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 563 857 € 4 447 965 € 5 518 515 € 571 179 € 1 409 751 € 634 220 € 631 233 € 1 084 570 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 581 168 € 5 301 246 € 5 921 645 € 729 479 € 1 807 995 € 817 550 € 827 079 € 1 319 517 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 563 193 € 4 447 301 € 5 517 851 € 570 515 € 1 409 087 € 633 556 € 630 569 € 1 083 906 €