Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCONTO Development s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 883 093 € 4 079 744 € 3 790 420 € 3 400 571 € 1 389 676 € 903 208 € 881 208 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 883 093€ 4 079 744€ 3 790 420€ 3 400 571€ 1 389 676€ 903 208€ 881 208€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
168 567 € 212 417 € 124 709 € 69 763 € 153 132 € 16 760 € 48 541 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 683€ 19 935€ 85€ 22 193€ 79 036€ 372€ 3 536€
10
B.2
Služby
164 884€ 192 482€ 124 624€ 47 570€ 74 096€ 16 388€ 45 005€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 714 526 € 3 867 327 € 3 665 711 € 3 330 808 € 1 236 544 € 886 448 € 832 667 €
17
D
Dane a poplatky
211 730€ 171 756€ 153 375€ 45 710€ 45 679€ 45 679€ 17 314€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 165 085€ 1 765 418€ 1 598 180€ 1 443 145€ 626 418€ 429 473€ 431 047€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 581€ 9 496€ 37 036€ 7 000€ 6 419€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 150€ 8 486€ 37 036€ 6 716€ 6 821€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 995€ 551€ 46 321€ 24 672€ 76 562€ 704€ 3 604€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
34 493€ 25 794€ 22 847€ 22 450€ 28 925€ 5 036€ 142 461€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 306 644 € 1 904 910 € 1 938 640 € 1 844 175 € 612 368 € 406 562 € 245 449 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
135€ 73€ 176€ 2 641€ 4 135€
39
N
Nákladové úroky
488 174€ 898 854€ 1 383 692€ 1 795 019€ 1 315 493€ 902 496€ 441 682€
40
XI.
Kurzové zisky
133 578€ 1 992€ 289€ 4 804€ 218 913€
41
O
Kurzové straty
128 684€ 8 180€ 534 195€ 2 801€ 170 805€ 982€ 376€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
181€ 305€ 264€ 394€ 1 732€ 230€ 253€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-617 039 € -773 761 € -1 916 024 € -1 798 141 € -1 487 565 € -896 263 € -219 263 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 689 605 € 1 131 149 € 22 616 € 46 034 € -875 197 € -489 701 € 26 186 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
361 702 € 238 816 € 91 551 € -786 € 2 913 € 2 908 € 773 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
176 450€ 2 880€ -15 723€ -786€ 2 913€ 2 908€ 773€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
185 252€ 235 936€ 107 274€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 689 605 € 1 131 149 € 22 616 € 46 034 € -875 197 € -489 701 € 26 186 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 327 903 € 892 333 € -68 935 € 46 820 € -878 110 € -492 609 € 25 413 €