Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PANON OFFICE s. r. o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PANON OFFICE s. r. o. [zrušená]

 • Názov PANON OFFICE s. r. o. [zrušená]
 • IČO 44348916
 • DIČ 2022682926
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 28. októbra 2019
 • Sídlo Holíčska 42, 851 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 11. septembra 2008, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54377/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 18.októbra 2019
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 28. septembra 2019
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 8. novembra 2014
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014 sp. zn. 6K/33/2014-85, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2014 a vykonateľnosť dňa 8.11.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, IČO : 44 348 916. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Zuzanu Betákovú Krkoškovú, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, značka správcu s 1605. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.5.2018, č. k. 6K/33/2014-244, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 5.6.2018, súd odvolal: JUDr. Zuzanu Betákovú Krkoškovú, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1605, z funkcie správcu úpadcu: PANON OFFICE s. r. o., Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.7.2018, č. k. 6K/33/2014-273, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.7.2018, súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu: PANON OFFICE s. r. o., Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916, spr
 • Správca konkurznej podstaty Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s., Červeňova 14, 811 03 Bratislava [51426226]
  od 28. júla 2018
Štatutári
platné do výmazu zo dňa 18.10.2019
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ladislav Kianička Konateľ Beňadická 2, 851 06 Bratislava 11. septembra 2008
Ladislav Kianička Konateľ Beňadická 2, 851 06 Bratislava 11. septembra 2008
Peter Kianička Konateľ Beňadická 2, 851 06 Bratislava
Spoločníci
platné do výmazu zo dňa 18.10.2019
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Peter Kianička Spoločník N/A Beňadická 2, 851 06 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami 11.9.2008
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností 11.9.2008
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 11.9.2008
prenájom elektronických strojov a prístrojov 11.9.2008
prenájom motorových vozidiel 11.9.2008
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 11.9.2008
kancelárske a sekretárske služby 11.9.2008
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 11.9.2008
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 11.9.2008
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 8.8.2008 v znení dodatku zo dňa 8.9.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2009.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2010.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2011.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.10.2012.
6. Na základe Exekučného príkazu č. Ex 225/12 zo dňa 25.6.2013 vydaný JUDr. Pavlom Holíkom – súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 25, Bratislava, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 18.7.2013 č.k. 34 Exre/259/2013-8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2013 vymazal ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava ako spoločníka obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava z obchodného registra.
V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti, zanikla dňom 4.3.2013, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené
ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť.
Výška vkladu 1 793 078 Eur splatené 1 793 078 Eur voľný obchodný podiel.
7. Na základe Exekučného príkazu č. č. Ex 5146/12-110 zo dňa 20.6.2013, vydaného JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad so sídlom Borovniamska 17, Zvolen, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : Ing. Alojza Kianičku RČ : 550531/6487, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : 560820/6274, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : 810821/6226, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE, s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.2.2014 č.k. 34 Exre/464/2013-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2014 vymazal Ing. Alojza Kianičku RČ : 550531/6487, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : 560820/6274, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : 810821/6226, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava ako spoločníkov obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava z obchodného registra.
V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť Ing. Alojza Kianičku RČ : 550531/6487, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : 560820/6274, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : 810821/6226, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníkov tejto spoločnosti zanikla dňom 19.7.2013, ktorým dňom sa obchodné podiely vymazaných spoločníkov s poukazom na uvedené ustanovenia stávajú voľnými obchodnými podielmi a prechádzajú na spoločnosť.
Výška vkladu 185 936 Eur splatené 185 936 Eur voľný obchodný podiel.
Výška vkladu 624 022 Eur splatené 624 022 Eur voľný obchodný podiel
Výška vkladu 25 946 Eur splatené 25 946 Eur voľný obchodný podiel
8. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.12.2014 č.k. 33Exre/506/2014-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2015.
História zmien a podania
 • 2019
 • 29.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R298836
  • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 22.10. 2019
  Výmaz číslo R294781
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 2 749 608 € (splatené 2 749 608 €)
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   • obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   • prenájom elektronických strojov a prístrojov
   • prenájom motorových vozidiel
   • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
   • kancelárske a sekretárske služby
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • 17.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R294427
  • uznesenie 6K/33/2014 zo dňa 27.08.2019
 • 2018
 • 21.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R232200
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 8. novembra 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014 sp. zn. 6K/33/2014-85, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2014 a vykonateľnosť dňa 8.11.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, IČO : 44 348 916. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Zuzanu Betákovú Krkoškovú, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, značka správcu s 1605. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.5.2018, č. k. 6K/33/2014-244, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 5.6.2018, súd odvolal: JUDr. Zuzanu Betákovú Krkoškovú, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1605, z funkcie správcu úpadcu: PANON OFFICE s. r. o., Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.7.2018, č. k. 6K/33/2014-273, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.7.2018, súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu: PANON OFFICE s. r. o., Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916, spr“ so správcom konkurznej podstaty Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 8. novembra 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014 sp. zn. 6K/33/2014-85, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2014 a vykonateľnosť dňa 8.11.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, IČO : 44 348 916. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Zuzanu Betákovú Krkoškovú, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, značka správcu s 1605“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe Exekučného príkazu č. č. Ex 5146/12-110 zo dňa 20.6.2013, vydaného JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad so sídlom Borovniamska 17, Zvolen, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : Ing. Alojza Kianičku RČ : 550531/6487, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : 560820/6274, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : 810821/6226, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE, s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.2.2014 č.k. 34 Exre/464/2013-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2014 vymazal Ing. Alojza Kianičku RČ : 550531/6487, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : 560820/6274, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : 810821/6226, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava ako spoločníkov obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť Ing. Alojza Kianičku RČ : 550531/6487, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : 560820/6274, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : 810821/6226, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníkov tejto spoločnosti zanikla dňom 19.7.2013, ktorým dňom sa obchodné podiely vymazaných spoločníkov s poukazom na uvedené ustanovenia stávajú voľnými obchodnými podielmi a prechádzajú na spoločnosť. Výška vkladu 185 936 Eur splatené 185 936 Eur voľný obchodný podiel. Výška vkladu 624 022 Eur splatené 624 022 Eur voľný obchodný podiel Výška vkladu 25 946 Eur splatené 25 946 Eur voľný obchodný podiel
 • 2015
 • 5.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R875807
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 8. novembra 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014 sp. zn. 6K/33/2014-85, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2014 a vykonateľnosť dňa 8.11.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, IČO : 44 348 916. Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Zuzanu Betákovú Krkoškovú, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02 Bratislava, značka správcu s 1605“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.12.2014 č.k. 33Exre/506/2014-5 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.1.2015.
   • Na základe Exekučného príkazu č. č. Ex 5146/12-110 zo dňa 20.6.2013, vydaného JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad so sídlom Borovniamska 17, Zvolen, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : Ing. Alojza Kianičku RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE, s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.2.2014 č.k. 34 Exre/464/2013-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2014 vymazal Ing. Alojza Kianičku RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava ako spoločníkov obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť Ing. Alojza Kianičku RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ : XXXXXX/XXXX, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníkov tejto spoločnosti zanikla dňom 19.7.2013, ktorým dňom sa obchodné podiely vymazaných spoločníkov s poukazom na uvedené ustanovenia stávajú voľnými obchodnými podielmi a prechádzajú na spoločnosť. Výška vkladu 185 936 Eur splatené 185 936 Eur voľný obchodný podiel. Výška vkladu 624 022 Eur splatené 624 022 Eur voľný obchodný podiel Výška vkladu 25 946 Eur splatené 25 946 Eur voľný obchodný podiel
   • Na základe Exekučného príkazu č. Ex 225/12 zo dňa 25.6.2013 vydaný JUDr. Pavlom Holíkom – súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 25, Bratislava, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 18.7.2013 č.k. 34 Exre/259/2013-8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2013 vymazal ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava ako spoločníka obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti, zanikla dňom 4.3.2013, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 1 793 078 Eur splatené 1 793 078 Eur voľný obchodný podiel.
 • 2014
 • 18.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R789973
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe Exekučného príkazu č. č. Ex 5146/12-110 zo dňa 20.6.2013, vydaného JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad so sídlom Borovniamska 17, Zvolen, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného: Ing. Alojza Kianičku RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo, a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE, s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 14.2.2014 č.k. 34 Exre/464/2013-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.5.2014 vymazal Ing. Alojza Kianičku RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo, a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníkov obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť Ing. Alojza Kianičku RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Stromová 5, Stupava, Ladislava Kianičku, RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Lesná 10, Bernolákovo, a Ladislava Kianičku, RČ: XXXXXX/XXXX, bytom Schengenská 44/B, Bratislava – Čuňovo, a ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníkov tejto spoločnosti zanikla dňom 19.7.2013, ktorým dňom sa obchodné podiely vymazaných spoločníkov s poukazom na uvedené ustanovenia stávajú voľnými obchodnými podielmi a prechádzajú na spoločnosť. Výška vkladu 185 936 Eur, splatené 185 936 Eur, voľný obchodný podiel. Výška vkladu 624 022 Eur, splatené 624 022 Eur, voľný obchodný podiel Výška vkladu 25 946 Eur ,splatené 25 946 Eur, voľný obchodný podiel
   • Na základe Exekučného príkazu č. Ex 225/12 zo dňa 25.6.2013 vydaný JUDr. Pavlom Holíkom – súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 25, Bratislava, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného: ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 18.7.2013 č.k. 34 Exre/259/2013-8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2013, vymazal ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníka obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42, Bratislava, z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti, zanikla dňom 4.3.2013, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 1 793 078 Eur, splatené 1 793 078 Eur, voľný obchodný podiel.
 • 2013
 • 15.11. 2013
  Zmena zápisu číslo R650059
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe Exekučného príkazu č. Ex 225/12 zo dňa 25.6.2013 vydaný JUDr. Pavlom Holíkom – súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 25, Bratislava, na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava v obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 18.7.2013 č.k. 34 Exre/259/2013-8, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2013 vymazal ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava ako spoločníka obchodnej spoločnosti PANON OFFICE s.r.o., Holíčska 42 Bratislava z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti, zanikla dňom 4.3.2013, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 1 793 078 Eur splatené 1 793 078 Eur voľný obchodný podiel.
 • 27.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R556427
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.11.2011
  • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.10.2012
 • 22.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R424107
  • Účtovná závierka za rok 2011
 • 2012
 • 11.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R384481
  • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 9.11.2011
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.11.2011
 • 2.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R354899
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R191177

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2011.

 • 2011
 • 21.12. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R186321
  • Účtovná závierka k 31.12.2008
  • Účtovná závierka za rok 2009
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 18.11. 2011
 • 15.11. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 20.8. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 896 822 € (splatené 1 896 822 €) z hodnoty 103 744 € (splatené 103 744 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2010.
 • 2009
 • 1.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 11.9. 2008
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy PANON OFFICE s. r. o.
  • novú adresu firmy Holíčska 42, 851 05 Bratislava
  • nové základne imanie 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   • obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   • prenájom elektronických strojov a prístrojov
   • prenájom motorových vozidiel
   • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
   • kancelárske a sekretárske služby
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 8.8.2008 v znení dodatku zo dňa 8.9.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.