Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reichservice s.r.o. [zrušená]

2012 2011
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
870 046 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
667 599 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
202 447 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 165 373 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 165 373 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
824 752 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
303 914 €
10
B.2
Služby
520 838 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
543 068 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
96 749 €
13
C.1
Mzdové náklady
73 647 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 259 €
16
C.4
Sociálne náklady
843 €
17
D
Dane a poplatky
20 299 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
609 709 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
168 500 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72 214 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
240 568 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
261 095 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-107 930 €
38
X.
Výnosové úroky
4 €
39
N
Nákladové úroky
2 914 €
41
O
Kurzové straty
46 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
964 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 920 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-111 850 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
31 669 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
31 669 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-143 519 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-111 850 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-143 519 €