Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ATALIAN SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
528 758€ 521 919€ 133 142€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
396 383€ 326 633€ 27 478€ 0€ 122 387€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
132 375 € 195 286 € -27 478 € 0 € 10 755 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
32 733 960 € 34 828 597 € 27 451 389 € 20 916 177 € 20 089 591 € 22 399 343 € 16 900 293 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
32 733 960€ 34 828 597€ 27 451 389€ 20 916 177€ 20 089 591€ 22 399 343€ 16 900 293€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 337 210 € 20 677 303 € 17 546 539 € 12 256 349 € 12 192 137 € 14 329 473 € 8 958 995 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 834 230€ 2 020 957€ 2 020 596€ 1 640 717€ 1 946 352€ 2 702 573€ 2 500 504€
10
B.2
Služby
17 502 980€ 18 687 482€ 15 525 943€ 10 615 632€ 10 214 649€ 11 540 898€ 6 458 491€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
13 529 125 € 14 346 580 € 9 904 850 € 8 632 350 € 7 897 454 € 8 069 870 € 7 952 053 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 461 693 € 13 798 085 € 8 399 473 € 7 853 719 € 7 665 695 € 9 138 249 € 7 769 249 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 059 497€ 10 124 249€ 6 154 523€ 5 805 393€ 5 628 654€ 6 570 654€ 5 621 763€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 011 372€ 3 210 134€ 1 980 655€ 1 790 232€ 1 769 440€ 2 177 466€ 1 851 757€
16
C.4
Sociálne náklady
390 824€ 463 702€ 264 295€ 258 094€ 267 601€ 390 129€ 295 729€
17
D
Dane a poplatky
32 625€ 33 209€ 36 899€ 13 420€ 22 573€ 38 583€ 43 733€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 161 141€ 4 601 805€ 298 103€ 327 558€ 371 203€ 412 761€ 354 859€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
192 773€ 383 655€ 67 287€ 27 628€ 19 233€ 192 231€ 7 316€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
94 900€ 302 600€ 39 311€ 360€ 1 528€ 162 269€ 10 540€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
46 451€ -7 644€ 47 769€ -45 549€ -862€ 127 892€ 380 409€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
146 428€ 33 305€ 12 419€ 57 200€ 117 372€ 27 923€ 2 136 593€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
205 329€ -79 939€ 142 506€ 60 984€ -239 887€ 1 382 803€ 3 200 164€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 133 813 € -3 884 576 € 1 020 495 € 506 686 € 213 809 € -2 972 533 € -1 662 992 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28 331€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 907€
38
X.
Výnosové úroky
129€ 483€ 632€ 10€ 5€ 323€ 855€
39
N
Nákladové úroky
98 999€ 130 235€ 135 877€ 147 603€ 202 586€ 343 132€ 324 865€
40
XI.
Kurzové zisky
8€ 35€ 103€ 67€ 62€ 6 859€ 46 448€
41
O
Kurzové straty
702€ 2 568€ 31 206€ 244€ 4 619€ 10 190€ 1 279€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11€ 58€ 99€ 23€ 482€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44 422€ 18 805€ 55 148€ 71 317€ 35 165€ 37 548€ 70 170€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-119 562 € -151 090 € -221 485 € -219 029 € -242 204 € -383 665 € -348 529 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 253 375 € -4 035 666 € 799 010 € 287 657 € -28 395 € -3 356 198 € -2 011 521 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-202 669 € -2 686 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 296 239 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 89€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-202 669€ -5 566€ 296 150€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 253 375 € -3 832 997 € 801 696 € 284 777 € -31 275 € -3 359 078 € -2 307 760 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 253 375 € -4 035 666 € 799 010 € 287 657 € -28 395 € -3 356 198 € -2 011 521 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 253 375 € -3 832 997 € 801 696 € 284 777 € -31 275 € -3 359 078 € -2 307 760 €