Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

T & S Stav s. r. o. v konkurze [zrušená]

 • Vydaný 18.6.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 118 z roku 2014 23.6.2014
 • Úpadca T & S Stav s. r. o. v konkurze
  IČO: 44401582
  Pod hájom 1/952
  018 41   Dubnica nad Váhom
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: T & S Stav s. r. o., so sídlom:

Pod hájom 1/952, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 401 582, bez likvidácie podľa § 68 odsek 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 odsek 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie

o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 odsek 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 37CbR/42/2014
 • ICS 3114208703
 • Vydal JUDr. Marcela Ostrihoňová
 • Vydal FN sudkyňa
 • Odoslal Bc. Petra Pazderová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 24.2.2022
Výmaz 25.3.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
23.6.2014
Rozhodnutie Zrušenie