Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 23K/3/2019
  • Spisová značka 23K/3/2019
  • Prvý a posledný záznam 16.5.2019 - 26.5.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.5.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
3.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
22.4.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
10.12.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
20.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
20.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
10.1.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
30.12.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
7.11.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
7.11.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
7.11.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Veronika Vargová Nové Zámky Nitriansky
4.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
4.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
9.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
16.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
24.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
24.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
24.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky
10.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Nové Zámky Nitriansky