Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
869 728 € 871 617 € 930 883 € 1 529 188 € 1 193 075 € 922 336 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 741 € 31 741 € 63 898 € 0 € 33 174 € 33 174 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
31 741 € 31 741 € 63 898 € 0 € 33 174 € 33 174 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 741€ 31 741€ 63 898€ 0€ 33 174€ 33 174€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
837 987 € 839 876 € 866 985 € 1 528 360 € 1 159 106 € 888 367 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
91 299 € 60 916 €
039
B.I.5
Tovar
91 299€ 60 916€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
828 451 € 828 853 € 842 974 € 1 500 827 € 800 259 € 614 137 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
828 451 € 828 451 € 842 974 € 1 500 827 € 636 309 € 447 749 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
636 309€ 447 749€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
828 451€ 828 451€ 842 974€ 1 500 827€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
402€ 2 438€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
163 950€ 163 950€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 536 € 11 023 € 24 011 € 27 533 € 267 548 € 213 314 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 536€ 9 904€ 22 687€ 14 835€ 7 070€ 5 849€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 119€ 1 324€ 12 698€ 260 478€ 207 465€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
828 € 795 € 795 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
828€ 795€ 795€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
869 728 € 871 617 € 930 883 € 1 529 188 € 1 193 075 € 922 336 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
301 491 € 302 594 € 322 218 € 312 847 € 53 923 € 7 160 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
234 500€ 234 500€ 234 500€ 234 500€ 34 762€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
54 831 € 55 933 € 55 933 € 50 000 € 3 364 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
4 831€ 5 933€ 5 933€
092
A.V.2
Ostatné fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 3 364€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 526 € 24 150 € 20 712 € 8 162 € -475 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 526€ 24 150€ 20 712€ 8 637€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-475€ -475€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
568 237 € 569 023 € 608 665 € 1 216 341 € 1 139 152 € 915 176 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 763 € 4 381 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 763 € 3 763 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 763€ 3 763€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
618€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 615 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
2 615€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
147 203 € 147 989 € 187 631 € 1 127 831 € 998 089 € 770 880 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
147 201 € 147 569 € 186 660 € 1 122 849 € 473 250 € 702 049 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
147 201€ 147 569€ 186 660€ 1 122 849€ 473 250€ 702 049€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500 000€ 48 307€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 2 507€ 2 547€ 2 816€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 1 403€ 1 478€ 1 797€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2€ 971€ 1 072€ 5 025€ 4 744€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
420€ 15 789€ 11 167€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
421 034€ 421 034€ 421 034€ 88 510€ 137 300€ 137 300€