Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 396 956€ 1 708 564€ 1 821 972€ 1 375 496€ 1 400 203€ 1 089 141€ 963 803€ 912 164€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 498 857 € 1 747 721 € 1 821 974 € 1 390 469 € 1 400 865 € 1 130 566 € 963 803 € 912 164 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 712€ 22 262€ 24 517€ 34 263€ 39 518€ 49 624€ 13 743€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 370 993€ 1 653 602€ 1 771 091€ 1 316 219€ 1 330 464€ 1 012 950€ 950 060€ 823 719€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 251€ 32 700€ 26 365€ 25 013€ 30 220€ 26 567€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 000€ 38 808€ 12 507€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 901€ 349€ 1€ 2 467€ 663€ 41 425€ 88 445€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 464 751 € 1 549 990 € 1 778 118 € 1 358 032 € 1 382 695 € 1 110 709 € 967 054 € 917 859 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 712€ 5 169€ 22 475€ 22 386€ 22 281€ 28 196€ 15 310€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
823 534€ 997 546€ 1 284 996€ 903 771€ 1 051 493€ 873 414€ 772 398€ 749 627€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
114 703€ 90 077€ 65 835€ 70 557€ 57 430€ 34 738€ 27 520€ 31 512€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
320 008 € 327 930 € 314 353 € 261 171 € 181 666 € 156 815 € 142 583 € 118 447 €
16
E.1.
Mzdové náklady
217 612€ 227 257€ 220 536€ 179 584€ 133 521€ 115 074€ 97 943€ 81 241€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
75 767€ 78 981€ 76 490€ 51 903€ 37 008€ 30 469€ 34 341€ 28 458€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 629€ 21 692€ 17 327€ 29 684€ 11 137€ 11 272€ 10 299€ 8 748€
20
F.
Dane a poplatky
8 806€ 18 897€ 10 092€ 9 498€ 8 676€ 9 419€ 8 393€ 12 282€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
82 796€ 72 659€ 74 187€ 62 133€ 60 747€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 796€ 72 659€ 74 187€ 62 133€ 60 747€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
75 792€ 36 075€ 28 195€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 995€ 7 751€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 400€ 1 637€ 4 185€ 321€ 402€ 376€ 850€ 5 991€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
34 106 € 197 731 € 43 856 € 32 437 € 18 170 € 19 857 € -3 251 € -5 695 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
453 007 € 615 772 € 448 667 € 378 781 € 268 998 € 152 793 € 148 575 € 42 580 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 € 8 € 5 € 7 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 € 8 € 5 € 7 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9€ 8€ 5€ 7€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 097 € 1 937 € 2 006 € 5 207 € 3 760 € 5 462 € 6 551 € 3 360 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 € 178 € 819 € 1 014 € 2 008 € 3 300 € 1 624 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17€ 178€ 819€ 1 014€ 2 008€ 3 300€ 1 624€
52
O.
Kurzové straty
73€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 097€ 1 920€ 1 755€ 4 388€ 2 746€ 3 454€ 3 251€ 1 736€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 097 € -1 937 € -2 006 € -5 198 € -3 752 € -5 457 € -6 544 € -3 358 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
31 009 € 195 794 € 41 850 € 27 239 € 14 418 € 14 400 € -9 795 € -9 053 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 543 € 42 991 € 8 790 € 5 768 € 3 129 € 3 108 € 1 € 5 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 543€ 42 991€ 8 790€ 5 768€ 3 129€ 3 108€ 1€ 5€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 466 € 152 803 € 33 060 € 21 471 € 11 289 € 11 292 € -9 796 € -9 058 €