Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bystrá invest, s.r.o. "v likvidácii" "v konkurze" [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/54/2011 [ukončené]
 • Spisová značka 2K/54/2011
 • Prvý a posledný záznam 4.11.2011 - 16.4.2013
 • Detekcia ukončenia: 19.3.2013ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.4.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
19.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
4.3.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický
8.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický
14.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický
20.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
9.3.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
2.2.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
18.1.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
13.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
22.12.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
22.12.2011
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický
19.12.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
14.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
4.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
Iné konanie č. 25 54/2011
 • Spisová značka 25 54/2011
 • Prvý a posledný záznam 16.3.2012 - 16.3.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.3.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Nada Lempochnerova Bystrá Banskobystrický

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.9.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Bystrá Banskobystrický