Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
274 880 € 299 236 € 316 504 € 367 094 € 424 984 € 417 529 € 437 034 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
11 940 € 13 654 € 16 283 € 29 297 € 30 656 € 32 015 € 38 715 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
11 940 € 13 654 € 16 283 € 13 297 € 14 656 € 16 015 € 22 715 €
013
A.II.2
Stavby
10 139€ 10 581€ 11 023€ 11 465€ 11 907€ 12 349€ 13 232€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 801€ 3 073€ 5 260€ 1 832€ 2 749€ 3 666€ 9 483€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 16 000€ 16 000€ 16 000€ 16 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
259 619 € 275 362 € 296 748 € 321 412 € 382 614 € 384 282 € 397 108 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
144 017 € 132 104 € 145 663 € 162 641 € 175 285 € 173 868 € 175 188 €
036
B.I.5
Tovar
143 674€ 131 761€ 145 320€ 162 298€ 175 285€ 173 868€ 175 188€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
343€ 343€ 343€ 343€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
63 204 € 100 414 € 140 364 € 130 650 € 153 031 € 146 898 € 154 710 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
63 236€ 100 219€ 125 567€ 124 882€ 152 833€ 146 677€ 154 492€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 14 560€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 543€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-32€ 195€ 237€ 225€ 198€ 221€ 218€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
52 398 € 42 844 € 10 721 € 28 121 € 54 298 € 63 516 € 67 210 €
056
B.IV.1
Peniaze
22 437€ 11 130€ 4 399€ 24 276€ 31 907€ 36 147€ 31 241€
057
B.IV.2
Účty v bankách
29 961€ 31 714€ 6 322€ 3 845€ 22 391€ 27 369€ 35 969€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 321 € 10 220 € 3 473 € 16 385 € 11 714 € 1 232 € 1 211 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 036€ 1 317€ 1 279€ 1 240€ 1 232€ 1 211€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 317€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 285€ 8 903€ 2 156€ 15 106€ 10 474€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
274 880 € 299 236 € 316 504 € 367 094 € 424 984 € 417 529 € 437 034 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-7 550 € -7 884 € -8 594 € 25 022 € 36 744 € 34 575 € 23 589 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 059 € 16 059 € 16 059 € 16 059 € 16 059 € 16 059 € 16 059 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€ 15 559€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-28 943 € -29 653 € 3 963 € 3 685 € 3 515 € 2 530 € 6 666 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
710€ 3 963€ 3 685€ 3 515€ 6 666€ 6 666€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 653€ -29 653€ -4 136€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
334 € 710 € -33 616 € 278 € 12 170 € 10 986 € -4 136 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
282 276 € 307 038 € 325 023 € 342 291 € 388 381 € 382 897 € 413 389 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 202 € 14 661 € 17 156 € 12 894 € 11 586 € 10 689 € 8 280 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 177€ 11 102€ 13 834€ 10 364€ 9 281€ 8 280€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 025€ 3 559€ 3 322€ 2 530€ 2 305€ 10 689€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 144 € 4 672 € 6 253 € 5 551 € 4 875 € 4 195 € 3 569 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 144€ 4 672€ 6 253€ 5 551€ 4 875€ 4 195€ 3 569€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
261 930 € 287 705 € 301 614 € 323 846 € 371 920 € 368 013 € 401 540 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
151 858€ 160 062€ 152 601€ 154 925€ 178 892€ 153 686€ 174 039€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 95€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 278€ 6 305€ 7 415€ 6 282€ 6 873€ 5 841€ 5 790€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 715€ 3 733€ 4 452€ 3 676€ 4 262€ 3 666€ 3 555€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 144€ 1 754€ 1 379€ 3 184€ 6 293€ 9 303€ 2 723€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
95 935€ 115 851€ 135 767€ 155 684€ 175 600€ 195 517€ 215 433€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
154 € 82 € 75 € -219 € -141 € 57 € 56 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
-141€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
154€ 82€ 75€ -219€ 57€ 56€