Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lekáreň Cyrila a Metoda s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 104 380€ 1 091 355€ 1 060 934€ 1 151 280€ 1 198 564€ 1 226 891€ 1 286 587€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
906 480€ 902 111€ 871 927€ 954 062€ 963 944€ 1 014 720€ 1 063 244€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
197 900 € 189 244 € 189 007 € 197 218 € 234 620 € 212 171 € 223 343 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 494 € 6 065 € 8 620 € 27 773 € 9 267 € 8 638 € 7 525 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 494€ 6 065€ 8 620€ 27 773€ 9 267€ 8 638€ 7 525€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
52 454 € 56 186 € 55 589 € 60 430 € 49 230 € 38 205 € 42 753 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 552€ 9 409€ 8 511€ 7 478€ 9 019€ 6 134€ 9 871€
10
B.2
Služby
44 902€ 46 777€ 47 078€ 52 952€ 40 211€ 32 071€ 32 882€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
150 940 € 139 123 € 142 038 € 164 561 € 194 657 € 182 604 € 188 115 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
137 357 € 129 058 € 165 386 € 153 125 € 156 952 € 144 343 € 180 866 €
13
C.1
Mzdové náklady
100 134€ 93 316€ 120 327€ 112 663€ 113 303€ 104 325€ 130 820€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
33 451€ 31 291€ 40 676€ 36 597€ 39 529€ 36 241€ 45 617€
16
C.4
Sociálne náklady
3 772€ 4 451€ 4 383€ 3 865€ 4 120€ 3 777€ 4 429€
17
D
Dane a poplatky
366€ 374€ 471€ 574€ 355€ 425€ 518€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 714€ 2 629€ 2 101€ 1 359€ 1 359€ 6 700€ 6 701€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
188€ -231€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 710€ 2 357€ 1 821€ 2 882€ 12 513€ 11 402€ 2 129€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 793 € 4 705 € -27 741 € 6 621 € 23 666 € 19 503 € -2 099 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 4€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 657€ 3 520€ 2 928€ 2 667€ 2 278€ 2 138€ 2 040€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 657 € -3 520 € -2 928 € -2 665 € -2 275 € -2 134 € -2 037 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 136 € 1 185 € -30 669 € 3 956 € 21 391 € 17 369 € -4 136 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
802 € 475 € 2 947 € 3 678 € 9 221 € 6 383 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
802€ 475€ 2 947€ 3 678€ 9 221€ 6 383€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
334 € 710 € -33 616 € 278 € 12 170 € 10 986 € -4 136 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 136 € 1 185 € -30 669 € 3 956 € 21 391 € 17 369 € -4 136 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
334 € 710 € -33 616 € 278 € 12 170 € 10 986 € -4 136 €