Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
139 829 527€ 108 399 779€ 128 498 533€ 141 669 883€ 146 079 476€ 169 871 380€ 134 012 040€ 96 046 386€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
134 362 057€ 110 064 687€ 123 149 987€ 137 483 022€ 142 322 433€ 165 843 225€ 131 603 924€ 92 185 913€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 467 470 € -1 664 908 € 5 348 546 € 4 186 861 € 3 757 043 € 4 028 155 € 2 408 116 € 3 860 473 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 525 769 € 76 815 805 € 117 657 929 € 112 887 034 € 115 076 347 € 64 338 671 € 55 892 891 € 42 277 830 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 525 769€ 76 734 128€ 117 079 091€ 112 078 578€ 114 349 483€ 64 310 424€ 55 892 891€ 42 277 830€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
81 677€ 578 838€ 808 456€ 726 864€ 28 247€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
72 411 070 € 77 345 691 € 118 222 155 € 114 093 230 € 114 377 748 € 65 084 161 € 56 176 872 € 42 800 314 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 226 345€ 217 846€ 265 185€ 486 240€ 329 017€ 78 379€ 50 096€ 41 688€
10
B.2
Služby
71 184 725€ 77 127 845€ 117 956 970€ 113 606 990€ 114 048 731€ 65 005 782€ 56 126 776€ 42 758 626€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 582 169 € -2 194 794 € 4 784 320 € 2 980 665 € 4 455 642 € 3 282 665 € 2 124 135 € 3 337 989 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 529 732 € 1 458 663 € 1 336 725 € 858 211 € 953 188 € 1 015 318 € 845 124 € 614 543 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 104 920€ 1 048 996€ 1 006 872€ 619 803€ 715 410€ 752 934€ 640 444€ 470 249€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
381 137€ 374 963€ 302 449€ 217 977€ 215 460€ 239 842€ 191 314€ 135 496€
16
C.4
Sociálne náklady
43 675€ 34 704€ 27 404€ 20 431€ 22 318€ 22 542€ 13 366€ 8 798€
17
D
Dane a poplatky
1 701€ 32 075€ 1 072€ 1 284€ 2 057€ 1 581€ 3 184€ 2 471€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
95 995€ 60 344€ 47 479€ 49 745€ 54 810€ 31 531€ 23 623€ 19 349€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7€ 0€ 309€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
238€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
35 667€ 8 063€ 4 640€ 10 293€ 96 919€ 23 763€ 10 017€ 151 201€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 639 010€ 5 577 986€ 5 693 346€ 5 977 641€ 5 617 391€ 5 387 849€ 3 006 739€ 10 536€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 156 696€ 5 694 439€ 5 811 684€ 6 188 552€ 5 684 216€ 5 339 481€ 3 007 421€ 1 083€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
401 388 € -3 870 392 € 3 276 066 € 1 850 228 € 3 281 843 € 2 258 911 € 1 241 505 € 2 559 878 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 475 530€
38
X.
Výnosové úroky
3 037€ 6 739€ 3 380€ 8 706€ 27 731€ 34 855€ 14 392€ 98 945€
39
N
Nákladové úroky
94 183€ 80 003€ 42 313€ 13 845€ 27€ 5€
41
O
Kurzové straty
18€ 37€ 28€ 35€ 73€ 130€ 46€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
67€ 8€ 1 684€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48 916€ 46 396€ 47 614€ 35 094€ 46 634€ 24 196€ 27 479€ 10 090€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-140 080 € -119 660 € -86 584 € -40 194 € -3 494 487 € 12 265 € -13 217 € 88 809 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
261 308 € -3 990 052 € 3 189 482 € 1 810 034 € -212 644 € 2 271 176 € 1 228 288 € 2 648 687 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-635 579 € 30 630 € 717 242 € 390 300 € 726 750 € 531 399 € 232 507 € 508 071 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 881€ 726 344€ 477 140€ 728 641€ 537 602€ 169 035€ 463 933€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-635 579€ 27 749€ -9 102€ -86 840€ -1 891€ -6 203€ 63 472€ 44 138€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
896 887 € -4 020 682 € 2 472 240 € 1 419 734 € -939 394 € 1 739 777 € 995 781 € 2 140 616 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
261 308 € -3 990 052 € 3 189 482 € 1 810 034 € -212 644 € 2 271 176 € 1 228 288 € 2 648 687 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
896 887 € -4 020 682 € 2 472 240 € 1 419 734 € -939 394 € 1 739 777 € 995 781 € 2 140 616 €