Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
417 525 € 187 666 € 201 850 € 241 874 € 269 538 € 237 185 € 256 007 € 158 750 € 144 108 € 180 109 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
351 480€ 92 320€ 15 775€ 9 993€ 1 295€ 5 096€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
58 780€ 83 666€ 178 751€ 231 684€ 269 228€ 235 367€ 241 233€ 158 750€ 139 013€ 180 106€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 583€ 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
682€ 11 680€ 7 324€ 197€ 310€ 23€ 14 774€ -1€ 3€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
411 330 € 186 677 € 201 977 € 236 393 € 265 517 € 235 112 € 241 293 € 155 263 € 149 199 € 181 009 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
183 684€ 48 048€ 254€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
147 047€ 79 127€ 145 412€ 174 079€ 214 665€ 172 587€ 168 435€ 114 158€ 103 033€ 134 882€
11
C.
Služby
19 359€ 14 889€ 6 982€ 10 851€ 5 412€ 13 518€ 24 959€ 8 010€ 7 870€ 9 103€
12
D.
Osobné náklady
53 792€ 43 071€ 46 126€ 46 889€ 39 509€ 36 496€ 38 247€ 25 916€ 31 057€ 34 805€
13
E.
Dane a poplatky
539€ 312€ 377€ 1 506€ 1 016€ 357€ 324€ 237€ 338€ 300€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 524€ 1 958€ 2 938€ 4 413€ 8 841€ 6 883€ 5 904€ 4 428€ 1 408€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 385€ 1 230€ 1 122€ 130€ 502€ 3 313€ 2 191€ 1 038€ 2 473€ 511€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 195 € 989 € -127 € 5 481 € 4 021 € 2 073 € 14 714 € 3 487 € -5 091 € -900 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
60 170 € 33 922 € 42 132 € 56 747 € 49 151 € 50 557 € 47 585 € 36 582 € 33 206 € 36 121 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-3 € -872 € 6 € 1 € -18 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
-3€ -872€ -19€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 093 € 226 € 253 € 289 € 238 € 281 € 526 € 1 544 € 188 € 136 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
754€ 226€ 1 315€
32
N.
Kurzové straty
4€ 22€ 21€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
335€ 226€ 253€ 267€ 238€ 281€ 279€ 229€ 188€ 136€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 093 € -226 € -256 € -289 € -1 110 € -281 € -520 € -1 543 € -206 € -135 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 102 € 763 € -383 € 5 192 € 2 911 € 1 792 € 14 194 € 1 944 € -5 297 € -1 035 €
36
P.
Daň z príjmov
189€ 22€ 960€ 350€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 102 € 574 € -405 € 4 232 € 2 561 € 832 € 13 234 € 984 € -6 257 € -1 035 €