Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

 • Názov Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
 • IČO 44570783
 • DIČ 2022738586
 • IČ DPH SK2022738586 podľa §4
 • Sídlo Satinského I.7770/1 , 811 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 31. decembra 2008, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4677/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 112 302 693 € / splatené 112 302 693 €
  Podľa účtovnej závierky: 102 302 693 €
 • Historický názov Nemocnica svätého Michala, a. s.
  (platné do 14. augusta 2019 )
 • Historické sídlo Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava
  (platné do 14. mája 2020)
  Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava
  (platné do 4. marca 2016)
  Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
  (platné do 4. marca 2016)
  Cintorínska 16, 812 72 Bratislava
  (platné do 3. júla 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z.z o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 20.3.2017
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a orgány a organizácie v ich pôsobnosti 20.3.2017
poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 20.3.2017
zubná technika 31.12.2008
pracovná zdravotná služba 12.5.2009
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni 12.5.2009
dopravná zdravotná služba 31.12.2008
preprava z a do zdravotníckeho zariadenia 3.7.2009
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 12.5.2009
organizovanie kurzov, školení a seminárov 3.7.2009
vydavateľská činnosť 12.5.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 20.3.2017
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 20.3.2017
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 20.3.2017
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 12.5.2009
prevádzkovanie čistiarne a práčovne 12.5.2009
prenájom hnuteľných vecí 12.5.2009
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb 31.12.2008
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť 3.7.2009
prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozdiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 20.3.2017
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 3.7.2009
výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody 3.7.2009
výskum a vývoj v oblasti lekárskych vied 8.7.2015
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied 8.7.2015
Poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu 4.4.2019
PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ V ROZSAHU POVOLENÍ: - zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecná nemocnica v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), otorinolaryngológia, oftalmológia, chirurgia (vrátane JIS), urológia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia, ortopédia, anestéziológia a intenzívna medicína, neurochirurgia, gastroenterológia 14.5.2020
zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti – liečebňa v špecializačných odboroch: geriatria, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobo chorých) 4.4.2019
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – špecializované ambulancie: ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo), algeziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: algeziológia), ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (v špecializačnom odbore: anestéziológia intenzívna medicína), ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy), endokrinologická ambulancia (v špecializačnom odbore: endokrinológia), otorinolaryngologická ambulancia (v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia), ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), gastroenterologická ambulancia (v špecializačnom odbore: gastroenterológia), hematologická a transfúziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia klinickej imunológie a alergológie (v špecializačnom odbore: klinická imunológia a alergológia), ambulancia klinickej, onkológie (v špecializačnom odbore: klinická onkológia), ambulancia pracovného lekárstva (v špecializačnom odbore: pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia), nefrologická ambulancia (v špecializačnom odbore: nefrológia), gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (v špecializačnom odbore: gynekológia a pôrodníctvo, onkológia v gynekológii), urologická ambulancia (v špecializačnom odbore: urológia, onkológia v urológii), pneumologicko-ftizeologická ambulancia (v špecializačnom odbore: pneumológia a ftizeológia), reumatologická ambulancia (v špecializačnom odbore: reumatológia), ambulancia úrazovej chirurgie (v špecializačnom odbore: úrazová chirurgia), ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby), dermatovenerologická ambulancia (v špecializačnom odbore: dermatovenerológia), ambulancia klinickej psychológie (v špecializačnom odbore: klinická psychológia), neurologická ambulancia (v špecializačnom odbore: neurológia), oftalmologická ambulancia (v špecializačnom odbore: oftalmológia), ortopedická ambulancia (v špecializačnom odbore: ortopédia), psychiatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: psychiatria, psychiatrická sexuológia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo v certifikovanej pracovnej činnosti: dentoalveolárna chirurgia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo), hepatologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hepatológia), ambulancia neurochirurgická (v špecializačnom odbore: neurochirurgia), ambulancia klinickej logopédie (v špecializačnom odbore: klinická logopédia) 14.5.2020
zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné ambulancie: ambulancia všeobecného lekárstva (v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo) 4.4.2019
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – ZSVaLZ v špecializačnom odbore: funkčná diagnostika, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: rádiológia, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: klinická biochémia, ZSVaLZ v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia 4.4.2019
zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti - zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: oftalmológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: chirurgia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: ortopédia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: úrazová chirurgia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: gynekológia a pôrodníctvo, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: urológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: gastroenterológia, zariadenie na poskytovanie JZS v špecializačnom odbore: plastická chirurgia 14.5.2020
stacionár – stacionár v špecializačnom odbore: neurológia, stacionár v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo 4.4.2019
poliklinika - všeobecné ambulancie: ambulancia všeobecného lekárstva (v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo) 4.4.2019
poliklinika – špecializované ambulancie: ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo), ambulancia vnútorného lekárstva (v špecializačnom odbore: vnútorné lekárstvo v certifikovanej pracovnej činnosti: letecké lekárstvo), ), neurologická ambulancia (v špecializačnom odbore: neurológia), psychiatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: psychiatria), ambulancia pracovného lekárstva (v špecializačnom odbore: pracovné lekárstvo), chirurgická ambulancia (v špecializačnom odbore: chirurgia), otorinolaryngologická ambulancia (v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia), oftalmologická ambulancia (v špecializačnom odbore: oftalmológia), ambulancia zubného lekárstva (v špecializačnom odbore: zubné lekárstvo), dermatovenerologická ambulancia (v špecializačnom odbore: dermatovenerológia), ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (v špecializačnom odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia), hematologická a transfúziologická ambulancia (v špecializačnom odbore: hematológia a transfúziológia), ambulancia klinickej imunológie a alergológie (v špecializačnom odbore: klinická imunológia a alergológia), gastroenterologická ambulancia (v špecializačnom odbore: gastroenterológia), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia v certifikovanej činnosti: letecké lekárstvo), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy), angiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: angiológia), geriatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: geriatria), ambulancia klinickej psychológia (v špecializačnom odbore: klinická psychológia)certifikovanej činnosti: letecké lekárstvo), kardiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: kardiológia), ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy), angiologická ambulancia (v špecializačnom odbore: angiológia), geriatrická ambulancia (v špecializačnom odbore: geriatria), ambulancia klinickej psychológia (v špecializačnom odbore: klinická psychológia) 4.4.2019
Upratovacie práce a čistenie budov 4.4.2019
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 4.4.2019
Prednášková činnosť v rozsahu voľných živností 4.4.2019
Poradenská činnosť v oblasti hardware 4.4.2019
Poradenská činnosť v oblasti software 4.4.2019
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností 4.4.2019
Tvorba a aktualizácia webových stránok 4.4.2019
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 4.4.2019
Rozmnožovanie a nahrávanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora 4.4.2019
Výroba nenahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu 4.4.2019
Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu 4.4.2019
Predaj nápojov na priamu konzumáciu 4.4.2019
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 4.4.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1520/2008, Nz 62548/2008 dňa 18.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.3.2009.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 697/2009, Nz 21869/2009, NCRls 22245/2009 zo dňa 29.06.2009 o zlúčení so zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., ktoré Vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 916 zo dňa 10.12.2008.

Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 698/2009, Nz 21870/2009, NCRls 22256/2009 zo dňa 29.06.2009 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., so sídlom Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava, IČO: 35 972 653, zapísanou v odd. Sa, vl. č. 3781/B a nástupníckou spoločnosťou Nemocnica svätého Michala, a. s., so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, zapísanou v odd. Sa, vl. č. 4677/B, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., preberá všetky jej práva a záväzky, pohľadávky a celé jej obchodné imanie.
4. Notárska zápisnica N 892/2009, Nz 28545/2009, NCRls 28980/2009 zo dňa 24.08.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2009. Zápisnica z volieb členov zástupcov zamestnancov do dozornej rady zo dňa 8. - 11.03.2010
6. Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 30.06.2011
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.02.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2012.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2012.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 83/2014 Nz 12174/2014 NCRls 12399/2014 dňa 28.03.2014.
12. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 20.04.2015.
13. Notárska zápisnica N 353/2015, Nz 23903/2015, NCRls 24434/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.07.2015.
14. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 38/2016, Nz 7659/2016, NCRls 7887/2016 zo dňa 04.03.2016.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice N 76/2017, Nz 9257/2017, NCRIs 9446/2017 zo dňa 20.03.2017
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2017
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2017 a zo dňa 11.07.2017.
18. Zmluva o zlučení vo forme notárskej zápisnice N173/2019, NZ10670/2019, NCRIs10903/2019 zo dňa 04.04.2019.