Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 071 790€ 19 456 903€ 16 052 213€ 15 894 970€ 12 479 791€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
27 328 207 € 19 514 437 € 42 302 321 € 15 960 749 € 16 298 850 € 12 275 432 € 11 020 194 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 74 945€ 85 792€ 38 529€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
403€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 071 386€ 19 456 903€ 16 052 213€ 15 894 970€ 12 404 846€ 11 901 608€ 10 925 511€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
69€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
37 097€ 0€ 0€ 0€ 192 214€ 222 899€ 35 772€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 15€ 26 201 644€ 10 821€ 3 603 555€ 5 543€ 501€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
219 251€ 57 519€ 48 464€ 54 959€ 23 290€ 59 590€ 19 881€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
55 272 590 € 24 686 872 € 38 480 885 € 23 124 247 € 22 911 367 € 14 943 784 € 14 345 292 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 50 330€ 57 210€ 25 796€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 799 058€ 6 346 795€ 5 108 438€ 6 140 696€ 5 776 968€ 2 774 950€ 2 257 890€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
3 246 910€ 2 164 049€ 1 725 398€ 1 920 569€ 1 295 042€ 1 106 556€ 1 247 307€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 606 629 € 11 629 543 € 11 092 947 € 10 177 922 € 8 796 465 € 8 320 725 € 8 124 071 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 580 371€ 8 354 332€ 7 968 850€ 7 346 410€ 6 194 861€ 6 014 661€ 5 833 880€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 384€ 4 206€ 4 020€ 3 910€ 2 933€ 3 810€ 5 906€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 402 578€ 2 924 357€ 2 765 173€ 2 532 183€ 2 192 797€ 2 052 936€ 2 040 216€
19
E.4.
Sociálne náklady
619 295€ 346 648€ 354 905€ 295 419€ 405 873€ 249 318€ 244 069€
20
F.
Dane a poplatky
99 505€ 73 114€ 141 254€ 116 192€ 113 864€ 115 675€ 109 786€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 406 885€ 4 415 979€ 4 548 870€ 4 679 833€ 2 101 497€ 2 466 884€ 2 537 177€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 906 885€ 4 415 979€ 4 548 870€ 4 679 833€ 2 101 497€ 2 466 884€ 2 537 177€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 15 802 799€ 875€ 4 674 584€ 15 202€ 1 050€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
468€ 270€ 163€ 19 507€ 25 663€ 1 892€ 11 568€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
113 136€ 57 121€ 61 016€ 68 653€ 76 954€ 84 690€ 30 647€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-27 944 383 € -5 172 435 € 3 821 436 € -7 163 498 € -6 612 517 € -2 668 352 € -3 325 098 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 062 987 € 10 946 059 € 9 218 378 € 7 833 705 € 5 549 664 € 8 271 583 € 7 468 819 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
31 101 € 69 371 € 51 032 € 426 € 365 283 € 695 251 € 683 027 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 252 127 € 524 950 € 109 305 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 252 127€ 524 950€ 109 305€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 49 021 € 92 786 € 555 061 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 49 021€ 92 786€ 555 061€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
31 101 € 69 371 € 51 032 € 426 € 64 134 € 77 515 € 18 661 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
31 101€ 69 371€ 51 032€ 426€ 64 134€ 77 515€ 18 661€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 283 € 2 711 € 2 332 € 2 120 € 1 860 € 1 827 € 2 219 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
118€ 48€ 0€ 0€ 1€ 901€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 164€ 2 663€ 2 332€ 2 120€ 1 859€ 1 827€ 1 318€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
16 818 € 66 660 € 48 701 € -1 694 € 363 423 € 693 424 € 680 808 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-27 927 566 € -5 105 775 € 3 870 137 € -7 165 192 € -6 249 094 € -1 974 928 € -2 644 290 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-294 780 € 107 083 € 144 792 € 101 005 € -1 519 € -16 795 € -6 940 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 885€ 10 014€ 13 065€ 3 483€ 32 512€ 3 168€ 539€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-311 665€ 97 069€ 131 727€ 97 522€ -34 031€ -19 963€ -7 479€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-27 632 786 € -5 212 858 € 3 725 345 € -7 266 197 € -6 247 576 € -1 958 133 € -2 637 350 €