Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
119 188 € 107 699 € 131 438 € 134 249 € 127 960 € 126 351 € 131 407 € 96 997 € 89 507 € 121 643 € 122 810 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
75 759€ 71 587€ 65 695€ 77 688€ 73 207€ 63 796€ 60 276€ 63 209€ 51 502€ 70 842€ 67 649€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
43 428€ 35 712€ 46 272€ 47 235€ 50 683€ 54 186€ 68 698€ 32 245€ 28 437€ 29 165€ 33 196€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
15 000€ 4 083€ 1 000€ 153€ 434€ 11 233€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 400€ 4 471€ 5 243€ 3 070€ 8 369€ 2 433€ 1 543€ 9 415€ 21 202€ 10 732€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
101 465 € 154 597 € 130 909 € 132 889 € 125 655 € 122 412 € 119 701 € 97 732 € 101 031 € 120 999 € 126 896 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 417€ 67 455€ 34 811€ 47 843€ 39 941€ 45 271€ 45 583€ 32 347€ 39 620€ 52 917€ 45 100€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 533€ 19 025€ 17 934€ 14 998€ 15 405€ 10 781€ 10 485€ 13 806€ 4 958€ 6 691€ 10 946€
11
C.
Služby
13 831€ 28 781€ 28 621€ 16 324€ 14 495€ 24 134€ 35 395€ 29 970€ 29 728€ 31 571€ 33 312€
12
D.
Osobné náklady
17 361€ 17 138€ 19 794€ 26 255€ 34 242€ 33 389€ 23 836€ 21 524€ 24 143€ 18 432€ 26 151€
13
E.
Dane a poplatky
399€ 486€ 637€ 656€ 1 075€ 463€ 433€ 54€ 158€ 435€ 1 540€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 213€ 9 027€ 7 072€ 3 932€ 2 214€ 3 243€ 0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 223€ 7 893€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 711€ 21 712€ 20 085€ 19 741€ 20 497€ 8 374€ 37€ 31€ 210€ 5 487€ 1 954€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
17 723 € -46 898 € 529 € 1 360 € 2 305 € 3 939 € 11 706 € -735 € -11 524 € 644 € -4 086 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
61 406 € -7 962 € 30 601 € 45 758 € 54 049 € 37 796 € 37 511 € 19 331 € 5 633 € 8 828 € 11 487 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
840 € 960 € 1 578 € 1 234 € 1 909 € 2 691 € 2 212 € 2 365 € 4 058 € 4 581 € 6 469 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
200€ 418€ 562€ 424€ 729€ 925€ 1 412€ 1 788€ 1 458€
32
N.
Kurzové straty
4€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
636€ 542€ 1 012€ 810€ 1 909€ 2 691€ 1 483€ 1 440€ 2 646€ 2 793€ 5 011€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-840 € -960 € -1 578 € -1 234 € -1 909 € -2 691 € -2 212 € -2 365 € -4 058 € -4 581 € -6 469 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
16 883 € -47 858 € -1 049 € 126 € 396 € 1 248 € 9 494 € -3 100 € -15 582 € -3 937 € -10 555 €
36
P.
Daň z príjmov
1 863€ 29€ 47€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
15 020 € -47 858 € -1 078 € 126 € 396 € 1 201 € 8 534 € -4 060 € -16 542 € -3 937 € -10 555 €