Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dr. Max Funding, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 791 873€ 9 471 688€ 8 033 963€ 4 679 033€ 4 015 838€ 3 089 695€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
85 971 € 41 937 € 93 955 € 27 921 € 29 121 € 33 001 € 17 016 € 1 091 190 € 4 991 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
85 938€ 41 937€ 93 817€ 27 918€ 29 055€ 33 001€ 16 943€ 1 091 183€ 4 991€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
33€ 138€ 3€ 66€ 13€ 7€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-85 967 € -41 937 € -93 955 € -27 921 € -29 121 € -33 001 € -17 016 € -1 091 190 € -4 991 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-85 938 € -41 937 € -93 817 € -27 918 € -29 055 € -33 001 € -16 943 € -1 091 183 € -4 991 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 162 541 € 9 471 706 € 8 034 012 € 4 679 037 € 4 015 838 € 3 089 695 € 2 645 524 € 2 489 292 € 6 365 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 259 343 € 8 934 968 € 6 341 517 € 4 212 837 € 4 015 838 € 3 089 695 € 2 645 524 € 1 434 742 € 6 365 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
11 259 343€ 8 934 968€ 6 341 517€ 4 212 837€ 4 015 838€ 3 089 695€ 2 645 524€ 1 411 849€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
22 893€ 6 365€
42
XII.
Kurzové zisky
1 370 662€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 532 536€ 536 738€ 1 692 495€ 466 200€ 1 054 550€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 226 274 € 8 507 640 € 7 400 055 € 4 278 271 € 3 721 540 € 3 010 027 € 2 581 170 € 1 421 631 € 56 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 290 698 € 7 960 885 € 5 697 171 € 3 804 438 € 3 715 208 € 3 007 115 € 2 580 898 € 1 421 385 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 290 698€ 7 960 885€ 5 697 171€ 3 804 438€ 3 715 208€ 3 007 115€ 2 580 898€ 1 421 385€
52
O.
Kurzové straty
1 370 464€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 565 112€ 546 755€ 1 702 884€ 473 833€ 6 332€ 2 912€ 272€ 246€ 56€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
936 267 € 964 066 € 633 957 € 400 766 € 294 298 € 79 668 € 64 354 € 1 067 661 € 6 309 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
850 300 € 922 129 € 540 002 € 372 845 € 265 177 € 46 667 € 47 338 € -23 529 € 1 318 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
179 855 € 193 267 € 114 392 € 77 158 € 53 627 € 10 089 € 6 897 € 2 882 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
179 855€ 193 267€ 114 392€ 77 158€ 53 627€ 10 089€ 6 897€ 2 882€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
670 445 € 728 862 € 425 610 € 295 687 € 211 550 € 36 578 € 40 441 € -26 411 € 1 318 €