Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
18.03.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
573 840 € 477 741 € 211 087 € 283 384 € 559 062 € 1 009 136 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
76 830 € 82 394 € 91 526 € 137 376 € 38 383 € 26 711 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 830 € 7 394 € 16 526 € 27 376 € 38 383 € 26 711 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 830 € 7 394 € 16 526 € 27 376 € 38 383 € 26 711 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
75 000 € 75 000 € 75 000 € 110 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
75 000 € 75 000 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
75 000 € 110 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
462 562 € 230 021 € 62 059 € 120 617 € 489 619 € 982 185 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 € 1 € 1 € 1 € 645 €
032
B.I.1
Materiál
645 €
035
B.I.4
Zvieratá
1 € 1 € 1 € 1 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
445 430 € 216 108 € 23 801 € 60 396 € 412 696 € 930 603 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
442 915 € 207 750 € 13 947 € 58 077 € 412 696 € 927 063 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 000 € 5 000 € 40 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 015 € 2 838 € 4 354 € 2 319 € 3 500 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
500 € 520 € 500 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
17 131 € 13 912 € 38 257 € 60 220 € 76 923 € 50 937 €
056
B.IV.1
Peniaze
808 € 5 064 € 4 596 € 6 849 € 9 748 € 34 404 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 323 € 8 848 € 33 661 € 53 371 € 67 175 € 16 533 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
34 448 € 165 326 € 57 502 € 25 391 € 31 060 € 240 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
143 € 81 850 € 15 002 € 15 391 € 31 060 € 240 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 305 € 83 476 € 42 500 € 10 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
573 840 € 477 741 € 211 087 € 283 384 € 559 062 € 1 009 136 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 818 € 23 786 € 28 902 € 28 692 € 23 163 € 12 692 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
17 786 € 22 903 € 22 692 € 17 163 € 6 692 € -689 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 903 € 22 903 € 22 692 € 17 163 € 6 692 € 6 952 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 117 € -7 641 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
32 € -5 117 € 210 € 5 529 € 10 471 € 7 381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
550 022 € 453 955 € 182 185 € 254 692 € 545 899 € 996 444 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
383 € 50 € 400 € 350 € 250 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50 € 400 € 350 € 250 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
383 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
-75 794 € -14 884 € 115 € 112 € 112 € 74 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
-75 945 € -15 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
151 € 116 € 115 € 112 € 112 € 74 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
561 435 € 365 718 € 107 275 € 183 220 € 730 773 € 962 204 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
242 087 € 238 802 € 36 207 € 89 091 € 513 852 € 938 660 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
283 105 € 101 182 € 65 813 € 85 200 € 193 184 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
392 € 366 € 540 € 1 000 € 950 € 942 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
182 € 573 € 624 € 540 € 525 € 520 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 776 € 98 € 376 € 859 € 12 138 € 11 232 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 893 € 24 697 € 3 715 € 6 530 € 10 124 € 10 850 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-210 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
64 381 € 102 738 € 74 745 € 70 960 € 24 664 € 33 916 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
64 381 € 102 738 € 74 745 € 70 960 € 24 664 € 33 916 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
-10 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
-10 000 €